Het bericht "Gezondheidslobby casht jackpot in gokbranche"

donderdag 24 juni 2021 00:00

Vragen van de leden Bikker en Grinwis (beiden ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Financiën over het bericht “Gezondheidslobby casht jackpot in gokbranche”

 1. Bent u bekend met het bericht “Gezondheidslobby casht jackpot in gokbranche” van Follow the Money van 14 juni 2021?[1]
 2. Heeft u kennisgenomen van het feit dat op de website van MIND, de belangenorganisatie voor mensen met GGZ-problematiek promotie plaatsvindt voor de Vriendenloterij, onderdeel van De Goede Doelen Loterijen en voor De Nederlandse Loterij? Wat vindt u hier van?
 3. Bent u bereid, naast het reeds aangekondigde gesprek met MIND, De Goede Doelen Loterijen en zeker staatsdeelneming De Nederlandse Loterij duidelijk te maken dat het onwenselijk is wanneer kansspelaanbieders zich op een dergelijke wijze laten promoten door instellingen gericht op de geestelijke gezondheid, waaronder verslavingszorg?
 4. Ziet u risico’s bij verstrekking van gelden aan goede doelen door de Nederlandse loterijen? Zo ja, welke? Zo nee, hoe ziet u dit voor goede doelen die zich op een of andere manier richten op steun van of het behartigen van belangen van mensen die een gokverslavingen hebben of daar gevoelig voor zijn?
 5. Ziet de regering een bijzondere verantwoordelijkheid om te voorkomen dat jongeren worden aangezet tot gokken bij De Nederlandse Loterij, gezien het hier een staatsdeelneming betreft? Zo ja, hoe ziet die verantwoordelijkheid er uit en voor welke leeftijdscategorie ziet u deze verantwoordelijkheid?
 6. Wat is uw reactie op de zorgwekkende stelling van verslavingsbehandelaren dat de laatste jaren zeker de helft van de jongeren die zij behandelen zogeheten “Toto-cliënten” zijn, aangemoedigd door Toto-reclames? Heeft u deze signalen eerder ontvangen? Hoe monitort u het ontstaan van gokverslavingen teneinde effectief beleid te kunnen voeren?
 7. Op welke manier tonen Toto, en straks ook andere gokaanbieders, aan dat hun campagnes geen significant bereik hebben op jongeren onder de 24? Hoe handhaaft u deze wettelijke verplichting?
 8. Doet u permanent naar de ontwikkelingen onder jongeren tot het krijgen van een gokverslaving en de ontwikkeling als men verslaafd is? Zo ja, wanneer rapporteert u daarover, zo nee, bent u bereid tenminste eenmalig maar bij voorkeur permanent dit in beeld te brengen? Brengt u daarbij specifiek in beeld welke terugkerende elementen zichtbaar zijn in de ontwikkeling van de gokverslaving?
 9. Heeft u in beeld welke gevolgen de coronacrisis heeft voor het aantal gok- en gameverslaafden? Zo ja, welke bevindingen heeft u en moet de verslavingszorg zich voorbereiden op een toename? Zo nee, hoe gaat u dit in beeld krijgen?
 10. Is het juist dat het Ministerie van Financiën de wens heeft dat het aantal spelers bij De Nederlandse Loterij groeit? Hoe komt deze wens tot uitdrukking? Indien dit niet het geval is, welke doelstellingen gelden er dan vanuit het Ministerie van Financiën voor De Nederlandse Loterij?
 11. Hoe verhoudt deze wens tot groei van het aantal spelers zich tot de wens om enkel kanaliserend op te treden en geen nieuwe spelers te werven?
 12. Is het juist dat De Nederlandse Loterij er op “wordt afgerekend” als niet genoeg geld wordt verdiend? Wat houdt dit afrekenen precies in?
 13. Wat vindt u van de strekking van het nieuwsbericht dat de overheid het nodig vindt om De Nederlandse Loterij aan te moedigen zoveel mogelijk mensen aan het gokken te krijgen, wetende ook het eerder genoemde aandeel van Toto-spelers onder jonge verslaafden? Hoe gaat u dit weerleggen?
 14. Hoe ziet het kabinet de risico’s vanaf 1 oktober 2021 als de taak van de Nederlandse Loterij verder strekt dan het aanbieden van loterijen en sportweddenschappen, maar ook ziet op kansspelen met een (nog) hoger verslavingsrisico zoals online casinospellen en live sportbets? Welke gevolgen heeft dit voor de begrote financiële opbrengsten van deze staatsdeelneming? Welke doelstellingen gelden er en welke risico’s hebben deze in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de overheid ook wil nemen om gokken tegen te gaan?
 15. Kunt u aangeven waarom het programma Gezonde Generatie 2040, ondanks aandringen van verslavingszorg, wél aandacht heeft voor (problemen in relatie tot) tabak, alcohol, drugs, problematisch gamen, voldoende bewegen, gezond eten en drinken, respectvol en veilig contact en een goede balans tussen inspanning en ontspanning, maar geen aandacht heeft voor gokken?
 16. Verslavingen brengen jong-volwassenen in grote problemen, ook vanuit de ggz is men bezorgd over de toename van gokverslavingen. Bent u in het licht van deze bevindingen bereid gokken tevens onderdeel te laten zijn van het bij de motie Dik-Faber/Diertens gevraagde Nationale Preventieakkoord mentale gezondheid?[2]
 17. Kunt u aangeven waarom het preventiebeleid voor (overmatig) gebruik van tabak, alcohol, suiker, ongezond eten, games, drugs bij het ministerie van VWS is ondergebracht, maar het preventiebeleid voor gokken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid? Heeft een gokverslaving andere kenmerken dan een alcohol- of drugsverslaving die tot deze keuze leidt?
 18. Wat is er voor nodig om, conform de aangenomen motie Van der Graaf[3], het ministerie van VWS in de aankomende kabinetsperiode in staat te stellen preventiebeleid te ontwikkelen voor kansspelen?
 19. Is het juist dat het verbod op kansspelreclames uitgezonden tussen 06:00 en 21:00 formeel niet geldt voor omroepen die onder een niet-Nederlandse licentie werken, zoals de RTL-groep?
 20. Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat de regels alsnog van toepassing zijn voor omroepen met een niet-Nederlandse licentie en er ook sprake is van handhavingsmogelijkheden voor de KSA en het Commissariaat voor de Media?
 21. Nu tijdens sportevenementen -en zeker in de zomer- veel kinderen de wedstrijden van de Nederlandse teams volgen is wel zeker dat deze minderjarigen kansspelreclames zien. Kunt u verkennen welke mogelijkheden er zijn om dat te voorkomen? Spreekt u De Nederlandse Loterij aan op haar verantwoordelijkheid in deze?
 22. Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk beantwoorden?

« Terug