Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Wet werk en zekerheid (AO d.d. 09/03)

donderdag 24 maart 2016 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan een voortgezet algemeen overleg met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   VAO Wet werk en zekerheid (AO d.d. 09/03)

Kamerstuk:    34 351          

Datum:           24 maart 2016

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over de Wet werk en zekerheid heb ik aangegeven dat ik graag wil dat deze wet een succes wordt. Maar om iets een succes te laten worden, moeten we soms ook kijken waar de scherpe kantjes ervanaf moeten. Dat is met name het geval waar onbedoelde effecten optreden. De minister heeft daar zelf ook al een aantal voorbeelden van gegeven, die hij zelf gaat aanpakken. Ik dank hem dat hij de verkenner aan het werk heeft gezet om te kijken waar er oplossingen gevonden kunnen worden. Voor één sector wil ik nog een motie indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat delen van het onderwijs met ingang van 1 juli 2016 onder de ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid vallen;

overwegende dat scholen daardoor soms grote moeite zullen hebben om invalmeesters en -juffen in te zetten;

verzoekt de regering, met behulp van de verkenner te bezien hoe sociale partners tot een oplossing kunnen komen voor de problemen met invalkrachten in het onderwijs en uiterlijk 1 mei 2016 hierover te rapporteren;

verzoekt de regering tevens, indien voor 1 mei 2016 geen bevredigende oplossing is gevonden, in overleg met de onderwijssector te bezien hoe de problemen opgelost kunnen worden en zo nodig wet- en regelgeving hiertoe aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Van Weyenberg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 6 (34351).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november