Bijdrage Carola Schouten aan plenair debat Wijziging Wet hoger onderwijs langstudeerdersmaatregel

woensdag 30 mei 2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan een plenair debat met staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek omdat het wenselijk is de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten aan te passen

Kamerstuk:   33 259

Datum:            30 mei 2012

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik sta niet op de sprekerslijst, maar ik had mij wel ingeschreven.

Ik dank de staatssecretaris voor het toesturen van de spoedwet. Wat ons betreft moet het voorstel ook spoedig worden behandeld. Wij hebben nog een aantal vragen. Die zijn hier al wel gesteld, maar de kern van de vragen is: lost dit wetsvoorstel het hele probleem nu op dat er ligt met de deeltijders? Het gaat met name om het punt van de verdringing. Ik had het er zojuist al over toen ik de heer Van Dijk interrumpeerde. Bij de invoering van de langstudeermaatregel is het amendement-Rouvoet aangenomen, waarin chronisch zieken en gehandicapten tegemoet gekomen en gecompenseerd worden vanuit het compensatiefonds. Heeft de staatssecretaris er zicht op of die groep straks niet in de verdrukking komt als wij ook deeltijders gaan compenseren uit het compensatiefonds?

De instellingen moeten straks misschien wel lastige keuzes gaan maken. Ziet de staatssecretaris niet het probleem dat hij een en ander misschien op de instellingen gaat afschuiven, zodat zij voor moeilijke dilemma's komen te staan? Is het ook niet beter, zo vraag ik de staatssecretaris, dat daarover een duidelijke uitspraak van de Kamer komt?

De heer Jasper van Dijk (SP):

Dit is wat mevrouw Schouten zojuist aan mij vroeg. Ik hoop dat zij dezelfde wens heeft als de SP, namelijk dat wij beide groepen goed bedienen. Ik wil ze niet tegen elkaar uitspelen. Mocht er extra budget nodig zijn, dan is het toch het mooiste dat wij beiden zoeken naar een oplossing daarvoor?

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Ik zei daarnet al duidelijk in het interruptiedebatje met de heer Van Dijk dat wat mij betreft beide groepen moeten worden tegemoetgekomen.

Ik heb er geen zicht op of die vijf keer 10 mln. voldoende is om beide groepen tegemoet te komen. Dat was mijn vraag aan de heer Van Dijk, die ik nu via de voorzitter ook aan de staatssecretaris stel. Ik heb daar geen onderbouwing van gezien. Ik heb daar geen cijfers over. Ik ga ervan uit dat de staatssecretaris die wel heeft. Ik wacht zijn antwoord af. Ik zag de staatssecretaris bij de interruptie van de heer Van Dijk al knikken en ga er dus vanuit dat hij daar wel over nagedacht heeft en dat hij ons wel een onderbouwing daarvan kan geven. Ik wacht het maar even af. Wat ons betreft wordt er op dit punt aan beide groepen tegemoet gekomen.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Dan geef ik nog even een klein kattebelletje aan de staatssecretaris, via mevrouw Schouten. Ik weet nog dat hij in het algemeen overleg zei dat die vijf keer 10 mln. gedekt werd uit een meevaller in de referentieraming. Ik vraag nu alvast of daar misschien nog wat ruimte in zit, voor het geval dat nodig mocht zijn.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Die vraag geef ik dan graag via de voorzitter door aan de staatssecretaris.

Ik heb ook nog een vraag over de manier waarop de middelen verdeeld worden over de instellingen. Het kan zijn dat een instelling meer deeltijders heeft dan een andere instelling. Wordt daar rekening mee gehouden bij de verdeelsleutel, zodat niet de ene pot een overschot heeft en de andere pot een tekort?

Tot slot nog een vraag over de structurele situatie. Het wordt voor deeltijders best lastig om straks nog te kiezen voor een deeltijdstudie. De druk is hoog. Vaak zijn dit mensen die een gezin en een baan combineren met een studie. Als daar straks onvoldoende middelen tegenover staan en zij ook nog geraakt worden door de langstudeermaatregel, dan wordt het adagium van het Leven Lang Leren een loze belofte. Ik wil graag weten van de staatssecretaris of deze maatregelen misschien een remmend effect hebben op het aantal aanmeldingen van de deeltijdopleidingen en of hij eventueel bereid is om dat te monitoren.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november