Advies Themanetwerk Jeugd en Gezin over inclusief onderwijs

Klaslokaal.jpg
HenkW2.jpeg
Door Henk Wever op 14 november 2022 om 15:00

Advies Themanetwerk Jeugd en Gezin over inclusief onderwijs

Nederland streeft naar een inclusievere onderwijs sector, waarbij zoveel mogelijk kinderen onderwijs kunnen volgen dat bij hen past. Ondanks dat hebben we toch nog altijd veel jeugdigen die uitvallen in het onderwijs en leraren die gefrustreerd stoppen. Het Themanetwerk Jeugd en Gezin van de ChristenUnie schreef een advies over de ontwikkeling van inclusiever onderwijs in Nederland.

Op dit moment heeft het idee de overhand dat individuele kinderen het recht hebben op regulier onderwijs. Het resultaat van het huidige beleid is dat we zowel vanuit het onderwijs als vanuit jeugdhulp individuele voorzieningen en te veel tijdelijke regelingen inzetten om kinderen op school te houden. We leren onze kinderen dat het aan hen ligt, dat zij niet ‘normaal’ zijn. Dat zij moeten veranderen, zodat ze beter passen in het systeem.

Het Themanetwerk Jeugd en Gezin van de ChristenUnie schreef een advies over het streven naar inclusief onderwijs. Daarbij gaat het over een verandering van de omgeving (het onderwijs zelf) in plaats van interventies voor individuele kinderen. Over een nieuwe visie op onderwijs, waarbij de cognitieve ontwikkeling niet langer doorslaggevend is maar een bredere pedagogische kijk op het kind. In het advies worden verschillende aanbevelingen opgesomd die kunnen helpen om de transformatie naar echt inclusief onderwijs te stimuleren. 

Het volledige document is te vinden in de bijlage hieronder. 

Bijlagen

Labels: , ,