Het goede gesprek over een leefbaar platteland

netwerkbijeenkomst27-01-23
Door Gerdine Kaptijn op 23 februari 2023 om 10:59

Het goede gesprek over een leefbaar platteland

Verslag eerste bijeenkomst Themanetwerk Platteland, Natuur en Landbouw

Vrijdag 27 januari was de eerste bijeenkomst van Themanetwerk Platteland, Natuur en Landbouw. Ruim 80 leden van de ChristenUnie waren bij elkaar gekomen op de Eemlandhoeve, een prachtige locatie voor deze eerste netwerkbijeenkomst. Het netwerk Platteland, Natuur en Landbouw is opgericht om als leden van de ChristenUnie elkaar te vinden en in gesprek te zijn over dit onderwerp dat in de samenleving sterk gepolariseerd is. Het kernteam heeft het goede, inhoudelijke en respectvolle gesprek voor ogen met de bijeenkomsten.

De bijeenkomst werd geopend door Jan van der Stoep, die ons via Genesis 1-3 mee terugnam naar onze gedeelde basis: ons geloof in God, dat wij Zijn schepselen zijn en de verwachting van Jezus’ terugkeer op aarde. Hermen Vreugdenhil had als dagvoorzitter de leiding en zorgde voor een vloeiend verloop van de dag. Als aftrap voor het gesprek deelden drie leden van het kernteam een droom met de deelnemers over hoe zij kijken naar respectievelijk platteland, natuur en landbouw.

Vervolgens waren er drie rondes van gesprek, waarbij de deelnemers elke ronde een ander onderwerp met elkaar bespraken, en in gesprek gingen over de toekomst van de landbouw, hoe natuur en landbouw elkaar kunnen versterken, wat een leefbaar platteland is, etc. Ook Pieter Grinwis en Piet Adema waren aanwezig en namen de tijd om met de aanwezigen in gesprek te gaan.

De goede sfeer en de open gesprekken maakten deze dag tot een enorm succes! Er vonden veel waardevolle ontmoetingen plaats en aan het eind van de bijeenkomst, die we afsloten met een heerlijke stamppotmaaltijd, was iedereen nog lang niet uitgepraat.

Als kernteam willen wij graag faciliterend zijn in volgende ontmoetingen met het netwerk. Als u lid bent van ons netwerk en graag een thema binnen ons netwerk wilt laten zien en bespreken in uw regio, stuur ons dan een mail! Dat kan via themanetwerkpnl[at]christenunie.nl