Wounded Healer; onbegrensd?

Wounded Healer quote Henri Nouwen
Door Partijnetwerk CU4all op 27 oktober 2023 om 21:00

Wounded Healer; onbegrensd?

Op vrijdagavond 27 oktober hadden we als CU4all ons eerste event. Thema van de avond was: Wounded Healer; onbegrensd? met Pieter Grimbergen als spreker.

Wounded Healer

Het was een inspirerende eerste netwerk CU4all avond geleid door Pieter Grimbergen aan de hand van het boek van Henri Nouwen over de Wounded Healer. 

LHBTI-er zijn in een christelijke omgeving is geen makkelijke positie. We kennen allen wel situaties waar we geschonden uit zijn gekomen. We zijn kwetsbaar. Pieter Grimbergen zette hier Romeinen 14 tegenover. Waarom zouden anderen een oordeel over ons mogen vellen? We hebben elkaar allemaal nodig. Dat geldt ook voor ons als LHBTI-er. Wij hebben ook anderen nodig. Weglopen heeft geen zin. Geen inclusie door exclusie. En laten we onszelf ook niet tot dat ene punt laten verkleinen. We zijn geen geaardheid. We zijn mens, een super geliefd kind van onze Vader. We hebben een wond, maar juist doordat we gewond zijn kunnen we dat van anderen ook begrijpen en kunnen we anderen nabij zijn.  

Als ChristenUnie gaan we voor een zorgzame samenleving. Er zijn voor elkaar. Dat iedereen waardevol en geliefd is. En als CU4All kunnen we daarin een belangrijke rol spelen. We kunnen onze ‘wonden’ in dienst stellen van de samenleving. Dat is een uitdaging voor ons. Niet weglopen, maar onze pijn als kracht zien. En daarmee een uitnodiging geven aan andere mensen binnen en buiten de ChristenUnie. 

Het was fijn om elkaar als netwerk te zien en het smaakte naar meer. Bijgevoegd een korte samenvatting van deze lezing.

In 2024 hopen we elkaar weer te gaan ontmoeten.  

CU4all - ChristenUnie.nl

Bijlagen