Eerste netwerkbijeenkomst Themanetwerk Asiel en Migratie

CU_M&A_9878.JPG
Door Partijnetwerk Migratie en Asiel op 24 februari 2024 om 15:05

Eerste netwerkbijeenkomst Themanetwerk Asiel en Migratie

De kerngroep van het themanetwerk migratie & asiel ontwikkelt voor de ChristenUnie een langetermijnvisie op migratie. Voor de leden van het themanetwerk werd op 17 februari een bijeenkomst georganiseerd 

Op zaterdagochtend 17 februari hield het Themanetwerk Asiel en Migratie een goed bezochte eerste bijeenkomst. We waren te gast bij Operatie Mobilisatie in Nijkerk.

Laurens Wijmenga, die voor het Wetenschappelijk Instituut een drietal essays geschreven heeft over het thema migratie, nam de ca. 35 aanwezigen mee in waarden en principes uit het christelijk sociale denken. Deze kunnen dienen als lessen, in het schrijven van de christelijke sociale lange termijn visie op migratie en asiel, in aanvulling op de door hem geschreven essays.

Eerst ging de spreker in op verschillende vormen van kennis. Episteme; (wetenschappelijke kennis, inclusief theologische); Techne (praktische kennis / ambacht) en Phronesis (praktische wijsheid in het dagelijks handelen). In die dagelijkse toepassing komt ook de moraal om de hoek kijken. Een voorbeeld van Episteme is het boek: “Hoe migratie echt werkt”, een migratiejurist is behept met Techne. En een ambtenaar die een besluit moet nemen, heeft Phronesis nodig. Naast kennis, is het essentieel vanuit welke waarden je kijkt. Wat zijn onze beginselen, wat onze mensvisie. Waarbij deze waarden onderdeel zijn van verschillende ethische theorieën of principes. Denk aan een in migratie vaak gebezigde waarde als rechtvaardigheid – een begrip dat komt uit de plicht-etnische benadering waarbij regels centraal staan. Of aan de deugd-ethische waarden als gastvrijheid en barmhartigheid. Deze waarden leiden niet eenvoudig tot een christelijk sociale beslisboom, maar kan wel perspectief bieden op vraagstukken rond migratie. Tenslotte wees Laurens Wijmenga de zaal erop dat Taal ertoe doet. En hij riep op tot zorgvuldig taalgebruik en een ontspannen gesprek.

Rachel Streefland, wethouder in Utrecht kreeg vervolgens de ruimte om op deze woorden te reageren vanuit haar dagelijkse praktijk. Ze introduceerde het – niet bestaande – woord Rechtwaardigheid, wat haar helpt koers houden en besluiten nemen in de zaken waarover zij als wethouder gaat. Dat leidt tot keuzes zoals het plan Einstein; een ABC in plaats van een AZC; een Asielbuurtcentrum. Waar integratie vanaf dag 1 centraal staat en ook de buurt profiteert van al het aanbod dat op de locatie geboden wordt. Of van ‘stretchen naar matchen om 6 weken lang alle vrijgekomen woningen toe te wijzen aan statushouders. Waarbij alle papierwerk (handtekening corporatie, contract nutsbedrijven en intake Vluchtelingenwerk )in een middag geregeld kan worden in plaats van dat dit 3 maanden duurt.

Foto 17-02-2024, 11 20 00

In 3 groepen praatten de aanwezigen vervolgens door over lokaal, nationaal en Europees beleid. Met de opdracht daarbij te bespreken op welke vragen en dilemma’s het advies van het themanetwerk aan de partij in zal moeten gaan. Dat leidde tot een veelheid aan dilemma’s, zorgen, uitgangspunten en ook oplossingen. Oplossingen als het verspreiden van kennis, de rol van kerken en maatschappelijke organisaties, kleinschaligheid, uitdaagrecht van gemeenten richting het COA, of het versneld regelen van BSN.

Maar ook dilemma’s als de voorrangsregeling op de woningmarkt voor statushouders,  vrijheid van arbeid en beweging binnen Europa versus de vraag of marktwerking onze samenleving moet vormen en Europese afspraken die mogelijk leiden tot meer schendingen van mensenrechten. Zorgen waren er over de kwetsbaarheid van AMVs, de overdracht van de waarden van Europa aan nieuwkomers en over overlast.

We sloten plenair af met een korte terugkoppeling uit de groepen. Don Ceder reflecteerde daarop en gaf een korte update van de inzet van de fractie in de Tweede Kamer.

Het was een bijeenkomst van mensen met een grote verscheidenheid aan kennis en deskundigheid uit de praktijk. Kennis, die we, in lijn met de oproep van Laurens Wijmenga, als netwerk binnen de partij goed kunnen gebruiken. Het was ook een bijeenkomst waar we zorgvuldig met elkaar hebben kunnen praten. Wel werd geconstateerd dat het onderwerp arbeidsmigratie onderbelicht is gebleven op deze ochtend en wellicht apart aandacht verdient.