Uitstel Lelystad ‘logisch’ en ‘enige juiste keuze’

Vliegtuig
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 21 februari 2018 om 11:44

Uitstel Lelystad ‘logisch’ en ‘enige juiste keuze’

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins noemt het uitstel voor opening van vliegveld Lelystad ‘de enige juiste keuze’. “Voor mij is een zorgvuldig proces, het werken aan draagvlak en herstel van vertrouwen steeds véél belangrijker geweest dan april 2019 als openingsdatum,” stelt Bruins opnieuw. “Uitstel is dus logisch.”

In januari gaf Bruins al aan dat voor een zorgvuldig proces mogelijk meer tijd nodig was. “Het gaat mij erom dat we alles in de goede volgorde doen: eerst alle nodige stappen mét de omwonenden doorlopen, dan pas een vliegveld. Daar is echt tijd voor nodig.”

Enige juiste keuze

Minister Cora van Nieuwenhuizen maakte vanochtend tijdens een persconferentie bekend dat opening van vliegveld Lelystad wordt uitgesteld. Bruins: “De minister maakt hiermee de enige juiste keuze. Door de fouten die in het verleden zijn gemaakt, is het vertrouwen in de regio tot onder het nulpunt gedaald.”

In de oorspronkelijke resultaten van het MER-onderzoek naar de effecten van vliegveld Lelystad zaten fouten die experts van regionale actiegroepen zelf boven tafel haalden. Daarop volgde aanvullend onderzoek, waarvan de resultaten vandaag naar een commissie zijn gestuurd. Die moet beoordelen of het proces nu wél zorgvuldig is doorlopen. “Dat onderzoek moet foutloos en probleemloos zijn, met instemming van de vertegenwoordiging van omwonenden die aan tafel zit,” stelt Bruins als “stap één voor de minister om richting de bewoners iets recht te zetten”.

Voorwaarden

Daarnaast herhaalt Bruins vandaag de voorwaarden voor opening die hij ook al in januari stelde. “We moeten weten of het luchtruim na de herindeling in 2023 genoeg ruimte biedt voor Lelystad om zónder laagvliegende vliegtuigen te kunnen bestaan. Alleen dan kunnen we een ingroeipad uitstippelen richting 2023, waarbij het aantal laagvliegende vliegtuigen ook in de jaren vóór 2023 ook zo min mogelijk moet zijn.”

Een laatste voorwaarde is voor de ChristenUnie dat Lelystad ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor het ontlasten van Schiphol en niet als ‘extra vliegveld’. Daarvoor is toestemming van de Europese Commissie nodig om een zogeheten ‘verkeersverdelingsregel’ in te kunnen stellen. Dit is in lijn met het regeerakkoord: Schiphol voor de (inter)continentale vluchten, Lelystad voor het vakantieverkeer.

Recht doen aan positie omwonenden

Belangrijkste punt blijft voor Bruins echter de positie van omwonenden in de regio: “Aan hen moet recht worden gedaan. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat een overheid luistert naar bezwaren en zorgen serieus neemt. Alleen dan kan draagvlak ontstaan voor de opening van vliegveld Lelystad. Dat dat niet lukt voor april 2019, is reden genoeg om te zeggen: vliegveld Lelystad, nu nog even niet. Er komt extra tijd om een proces zorgvuldig en in samenspraak met de regio te doorlopen.”

Labels: ,