ChristenUnie-succes: meer inspraak op beleid eigen zorgverzekeraar

Ziekenhuis zorg.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 1 juni 2018 om 18:30

ChristenUnie-succes: meer inspraak op beleid eigen zorgverzekeraar

Burgers krijgen meer invloed op het beleid van hun eigen zorgverzekeraar. Het kabinet presenteert vandaag een wetsvoorstel dat verzekerden medezeggenschap geeft over het beleid van de verzekeraar met betrekking tot de inkoop van zorg en de communicatie met klanten. Het wetsvoorstel volgt op moties van toenmalig ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob en ChristenUnie-senator Roel Kuiper.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber: “De ChristenUnie wil meer zeggenschap van verzekerden op hun eigen zorgverzekeraar. Zij hebben momenteel te weinig invloed en vaak zelfs te weinig zicht op bijvoorbeeld de kwaliteitscriteria die zorgverzekeraars hanteren bij het inkopen van zorg. Met dit wetsvoorstel geven we medezeggenschap aan burgers, in een tijd dat de verhoudingen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en verzekerden uit balans zijn geraakt. Verzekerden kunnen straks meepraten over zaken die uiteindelijk hén het meeste aangaan: de kwaliteit van de zorg, de inhoud van de zorgverzekeringen, de dienstverlening en communicatie.”

In het wetsvoorstel krijgen individuele verzekerden de mogelijkheid van inspraak over het beleid van hun zorgverzekeraar. Ten tweede krijgt elke zorgverzekeraar een adviserende permanente verzekerdenvertegenwoordiging. Het wetsvoorstel stelt minimumeisen aan de invloed van verzekerden. Daarnaast kunnen zorgverzekeraars met hun verzekerdenvertegenwoordiging aanvullende afspraken maken.

Labels: ,