Veel concrete resultaten bij de begrotingsdebatten

tweede kamer in actie 4.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 5 december 2018 om 11:03

Veel concrete resultaten bij de begrotingsdebatten

Het najaar staat in Den Haag traditiegetrouw in het teken van de begrotingen van de verschillende ministeries. De debatten hierover behoren tot de belangrijkste van het jaar. We mogen als ChristenUnie terugkijken op een goede periode, waarin er veel mooie resultaten zijn bereikt. Veel van onze voorstellen zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Vorige week vond het laatste begrotingsdebat plaats en daarmee zijn alle ministeries besproken. We zijn dankbaar voor wat we hebben mogen realiseren. Hieronder een overzicht van de aangenomen voorstellen:

1. Dankzij een voorstel van de ChristenUnie bij de begroting Ontwikkelingssamenwerking wordt er 10 miljoen euro extra geïnvesteerd in een alliantie van christelijke noodhulporganisaties zoals ZOA, World Vision, Tear en Dorcas, de Dutch Relief Alliance (DRA). Via DRA zijn in de afgelopen jaren noodhulpprogramma’s opgezet in onder meer de Syrië-regio, Noord-Irak, Zuid-Sudan en Jemen.

2. Dankzij een voorstel van de ChristenUnie bij de begroting Sociale Zaken wordt een miljoen euro vrijgemaakt voor een brede campagne voor veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw. In deze sector werken veel zelfstandige ondernemers, meewerkende gezinsleden en arbeidsmigranten. Zij hebben vaak geen goede toegang tot arbeid gerelateerde zorg, terwijl er veel ongevallen in de landbouwsector, bijvoorbeeld met machines en met gevaarlijke stoffen, zijn. Brancheorganisatie Stigas kan hier een belangrijke rol in spelen, aangezien zij al zeer actief zijn op dit thema en een groot bereik hebben binnen de sector.

3. Dankzij een voorstel van de ChristenUnie bij de begroting voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt er extra geld vrijgemaakt voor godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen. Een mooi vervolg op een eerdere initiatiefwet van ChristenUnie, CDA en PvdA, waarin het aanbod van dit onderwijs wettelijk geborgd en van structurele middelen voorzien is.

4. Dankzij een voorstel van de ChristenUnie samen met de andere coalitiepartijen middels een amendement bij de OCW-begroting geregeld dat er meer geld beschikbaar komt voor zij-instromers in het onderwijs. Vanwege het lerarentekort is zij-instroom een goede en belangrijke manier om meer leraren te werven voor het onderwijs. Dankzij dit amendement komen er miljoen extra bij voor de subsidieregeling voor zij-instromers.

5. Dankzij een voorstel van de ChristenUnie bij de VWS-begroting kunnen donorkinderen zich straks kosteloos inschrijven in de databank. In Nederland zijn er zo’n 40.000 donorkinderen die niet weten wie hun biologische vader is, omdat tot 2004 anoniem doneren was toegestaan. Voor donoren wordt deze inschrijving vergoed. Donorkinderen moeten de inschrijvingskosten (250 euro) daarentegen zelf betalen. Dankzij ons amendement kunnen deze kinderen zich nu kosteloos inschrijven in de databank.

6. Dankzij een amendement van de ChristenUnie zal volgend jaar de gecombineerde leefstijlinterventie, de GLI, worden vergoed vanuit de basisverzekering. ChristenUnie wil dat er meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar leefstijlinterventies in de curatieve zorg en dat zorgverleners de ruimte krijgen om hierin stappen te zetten. Alleen dan gaan we van ‘zieken’-zorg naar ‘gezondheids’-zorg. Dat is niet alleen welzijns- en gezondheidswinst, maar kan een forse kostenbesparing opleveren.

7. Dankzij een voorstel van de ChristenUnie bij begrotingsbehandeling van Economische Zaken komt er 5 miljoen euro vrij voor een speciale regeling die duurzame innovaties ontwikkeld de SDG-regeling. Voorbeelden zijn het omzetten van restwarmte in elektrische energie of het reduceren van de uitstoot van fijnstof, stikstof en zwavel. Ook in voorgaande jaren nam de ChristenUnie het initiatief tot een subsidieregeling voor duurzame scheepsbouw.

8. Dankzij een motie van de ChristenUnie bij de begrotingsbehandeling over ontwikkelingssamenwerking wordt de regering gevraagd zich maximaal inzet om samen met andere EU-lidstaten en EU-instellingen bij de Palestijnse Autoriteit (PA) aan te dringen op loskoppeling van de hoogte van de betalingen aan de detentieduur van veroordeelde Palestijnen. Op dit moment maakt de Palestijnse Autoriteit maandelijks geld over aan veroordeelde Palestijnen, onder deze veroordeelden bevinden zich ook terroristen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de duur van de detentie. Dit betekent dat wanneer je een erge misdaad pleegt en dus een langere straf krijgt, zo’n veroordeelde een hogere uitkering krijgt dan wanneer hij een kleine misdaad pleegt. Dit is een perverse financiële prikkel voor kansarme Palestijnen. Het mag niet zo zijn dat we dit zomaar laten bestaan, zeker als we bedenken dat onze gelden ter opbouw van de rechtstaat in de Palestijnse gebieden, ook terecht komen bij deze terroristen. Wanneer de Palestijnse Autoriteit geen einde maakt aan de koppeling tussen de lengte van de detentie en de hoogt van de uitkering, dan zal de Nederlandse bijdrage aan de salarissen van de PA voor de juridische sector à 1,5 miljoen worden beëindigd. Het geld wat dan vrijvalt zal via andere partners worden besteed aan de versterking van de rechtsstaat en de verbetering van mensenrechten.

9. Dankzij een motie van de ChristenUnie moet de regering eerder met een besluit komen over de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. De verbreding van de sluis is van belang voor de economie en werkgelegenheid in de hele IJsselmeerregio. Het komende jaar moet het ministerie in overleg met de regio toewerken naar een besluit en het voortouw nemen om op zoek te gaan naar financiering voor de resterende middelen.

 Meer lezen? Klik hier voor nog ruim 80 resultaten van ons werk als coalitiepartij

Labels: