Gezinnen

Gezinnen.jpg
05 Pieter Grinwis.jpg Don Ceder door In beeld met Floor.jpg
Door Pieter Grinwis, Don Ceder op 15 december 2021 om 12:37

Gezinnen

Te midden van alle drukte van het leven moeten (jonge) gezinnen de ruimte krijgen om te wonen, te zorgen, te werken en te leven. De kinderopvang wordt goedkoper, belastingen lager, het ouderschapsverlof wordt verruimd en er komen meer betaalbare woningen. Ook wordt er werk gemaakt van de aanpak van armoede onder kinderen.

 • Het ouderschapsverlof wordt verruimd. Aanvullend op de bestaande verlofregelingen krijgen ouders voortaan recht op 9 weken ouderschapsverlof, waarbij 70% van het salaris wordt vergoed.
 • De kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald aan de kinderopvang zelf in plaats van aan ouders. De eigen bijdrage wordt maximaal 5%, waarmee de kinderopvang stukken goedkoper wordt.
 • Werken gaat meer lonen, doordat de belastingen voor burgers met 3 miljard euro worden verlaagd.
 • Het minimumloon wordt verhoogd en door behoud van de koppeling met de meeste uitkeringen gaan jong gehandicapten en mensen in de bijstand er daarmee ook op vooruit.  
 • De kostendelersnorm wordt afgeschaft voor jongeren tot 27 jaar. Ouders worden dus niet langer gekort op een uitkering als een kind tot 27 jaar thuis blijft wonen of tijdelijk weer thuis komt wonen.

 • Kinderen worden beter beschermd tegen online reclame.

 • Er wordt geïnvesteerd in goede jeugdzorg voor kinderen, jongeren en gezinnen die vastlopen. Gemeenten ontvangen daarvoor deze kabinetsperiode € 3,8 miljard extra.  De focus ligt daarbij op zwaardere jeugdzorg, minder bureaucratie en betere samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders. Gezinnen, sociale netwerken en onderwijsinstellingen worden gestimuleerd en toegerust om er te zijn voor kinderen en jongeren als het tegenzit. Zo hoeft er minder een beroep te worden gedaan op lichte jeugdzorg.
 • Het programma ‘Kansrijke Start’ (voor vrouwen en pasgeboren in de eerste 1000 dagen) voeren we in elke gemeente in.

 • Er worden jaarlijks ca 100.000 nieuwe woningen gebouwd waarvan minstens twee derde betaalbare huur- en koopwoningen zijn. Zo komt er meer ruimte voor starters en gezinnen om betaalbaar te wonen.

 • Er komt per 2023/2024 weer een basisbeurs voor alle studenten en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs, zodat iedereen ongeacht inkomen kan gaan studeren.
 • Het aanbod van mbo-opleidingen dichtbij huis blijft zo groot mogelijk.
 • Er komt een masterplan zodat ieder kind leert lezen, schrijven en rekenen. Kinderen met een taalachterstand worden gestimuleerd om mee te doen aan voor- en vroegschoolse educatie.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Labels: