Landbouw, natuur en voedselveiligheid

Landbouw, visser, voedsel en natuur.jpg
05 Pieter Grinwis.jpg
Door Pieter Grinwis op 15 december 2021 om 12:43

Landbouw, natuur en voedselveiligheid

De agrarische sector staat voor de grote uitdaging om te zorgen dat landbouw ook in de toekomst volhoudbaar is voor boeren én natuur. Er wordt veel geld uitgetrokken voor de omschakeling naar kringlooplandbouw. Daarbij wordt de positie van boeren versterkt en worden nieuwe verdienmodellen gestimuleerd. De stikstofcrisis wordt de komende jaren verder aangepakt, natuur wordt hersteld en dierwelzijn wordt verbeterd.

 • Het kabinet trekt via een transitiefonds 25 miljard uit voor vermindering van stikstof, verbetering van de natuur en de omschakeling naar een voor boer, dier en natuur volhoudbare landbouw: kringlooplandbouw.
 • Er komt een grondbank, waarmee jonge boeren makkelijker beginnen met een bedrijf. Vrijkomende grond wordt gebruikt om de omslag naar volhoudbare landbouw mogelijk te maken.
 • De positie van de boer wordt versterkt. Er worden harde afspraken gemaakt met leveranciers, banken en afnemers, zoals supermarkten, zodat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Alleen zo krijgt de boer een redelijke prijs en een goed inkomen.

 • Koop lokale waar, dan helpen we elkaar. Lokaal geproduceerd voedsel wordt gepromoot, onder meer met een herkomstetiket voor voedsel uit Nederland. De overheid koopt lokaal en duurzaam in.
 • Nieuwe verdienmodellen voor boeren – bijvoorbeeld biologische bouwmaterialen, carbon credits en via de tussenvorm van natuur- en landbouwgrond - landschapsgrond - waar boeren de beheerders zijn - worden gestimuleerd.
 • Het kabinet helpt de glastuinbouw om verder te verduurzamen en over te schakelen van gas naar duurzame warmte en elektriciteit, zodat deze innovatieve Nederlandse sector koploper wordt en blijft in energiezuinige en circulaire producten.

 • De stikstofdoelen worden al in 2030 gehaald in plaats van in 2035. De ambitie voor natuurherstel gaat omhoog.
 • De problemen voor de Nederlandse natuur en landbouw op het gebied van bodem, stikstof, klimaat, nitraat en biodiversiteit worden gezamenlijk aangepakt. Er komt meer duidelijkheid en één aanpak in plaats van het huidige woud aan regels. Hierdoor ontstaat er perspectief en helderheid voor boeren.
 • We kiezen voor maatwerk per gebied. Iedere regio kent eigen uitdagingen en het kabinet maakt afspraken met provincies om te bepalen welke stappen bij hun gebied passen.

 • Er wordt structureel 100 miljoen extra uitgegeven voor het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn door de NVWA.
 • Er komt beleid om te zorgen dat dieren in Nederland diervriendelijk en gezond worden gehouden.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Labels: