Regio

Regio.jpg
05 Pieter Grinwis.jpg
Door Pieter Grinwis op 15 december 2021 om 12:45

Regio

Het kabinet heeft oog voor heel Nederland. Alle landsdelen moeten goed bereikbaar zijn. Dat is cruciaal zodat mensen overal in ons land goed kunnen wonen, werken, reizen en leven. Daarom investeert dit kabinet extra in infrastructuur en bereikbaarheid in het hele land. Er wordt via regiodeals geïnvesteerd in de economie in iedere regio van Nederland. Woningen worden niet alleen in grote steden gebouwd, maar ook in de kleine kernen zodat die bereikbaar blijven voor woningzoekenden.

 • De Lelylijn moet er komen. Daarom wordt 3 miljard euro gereserveerd voor de aanleg van de deze spoorverbinding, zodat de Randstad beter verbonden wordt met de noordelijke provincies en Noord-Duitsland en vice versa.
 • Er moet recht worden gedaan aan Groningen. Daarom wordt de versterkings- en hersteloperatie doortastend en ruimhartig doorgezet. Bewoners die dat willen krijgen zelf de regie, herstel en versterking worden samen uitgevoerd. Bovendien vraagt de overheid minder bewijzen aan bewoners voordat herstel begint ("omkering bewijslast”).
    
 • In het hele land worden nieuwe woningen en wijken gebouwd. Daarom wordt er 7,5 miljard geïnvesteerd om nieuwe wijken duurzaam bereikbaar te maken met vooral het openbaar vervoer.
 • Er worden extra woningen gebouwd in kleine steden, dorpen en kernen, zodat dorpen in het landelijk gebied leefbaar blijven, voorzieningen houden en woningzoekenden dichtbij familie kunnen blijven wonen.
 • De verkeersveiligheid van N-wegen wordt verbeterd. Er wordt in deze wegen 200 miljoen extra geïnvesteerd, zodat iedereen veilig naar school en werk kan komen. In lijn met een voorstel van ChristenUnie en SGP.   

 • De overstromingen in Limburg hebben duidelijk gemaakt dat niet alleen langs de Maas, maar ook langs de zijtakken als de Geul en Roer goede bescherming tegen water nodig is. Daarom komt er 300 miljoen extra voor waterveiligheid in Limburg.
 • Er wordt structureel meer geïnvesteerd in beheer, onderhoud en renovatie onze wegen, bruggen, viaducten en vaarwegen. Zo hopen we ook problemen als bij de Haringvlietbrug tussen Goeree-Overflakkee, de Hoekse Waard en West-Brabant in de toekomst te voorkomen.

 • We zetten de regiodeals voort. We versterken de samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven en overheden om te zorgen dat de economie in iedere regio van Nederland groeit. Hiervoor komt de komende vier jaar 900 miljoen euro beschikbaar.
 • In wetten en regels wordt er beter dan nu rekening gehouden met speciale situatie van grensregio’s.
 • Betalen naar gebruik wordt ingevoerd in 2030 en hiermee verdwijnen tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel en de Kiltunnel.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Labels: