Iedereen moet kunnen meedoen

Daklozen.jpg
paulblokhuis_staatssecretaris.jpg
Door Paul Blokhuis op 22 december 2021 om 15:00

Iedereen moet kunnen meedoen

Begin 2022 komt aan een bijzondere periode in mijn leven een einde. Met veel dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen vier jaren als bewindspersoon.

Elke dag heb ik het een voorrecht gevonden dat ik deel mocht uitmaken van het kabinet Rutte 3. En nu is het bijna afgelopen. Hoewel we al bijna een jaar demissionair zijn en ik steeds rekening hield met deze mogelijke uitkomst voelt het toch een beetje abrupt.
Tot nu toe keek ik vooral vooruit. Er is nog veel werk aan de winkel. Langzamerhand begin ik met terugkijken. Ik kan in een paar regels niet alles vertellen. Het zijn de bijzondere ontmoetingen die er voor me uitspringen. De jonge dakloze Femke in haar penibele situatie, longarts Wanda de Kanter in onze gezamenlijke strijd tegen het roken, de oprichter van 113 zelfmoordpreventie Jan Mokkenstorm, de Auschwitz overlevende Ernst Verduin. Stuk voor stuk mensen die mijn motto bevestigen: iedereen moet kunnen meedoen. Daar heb ik me elke dag in Den Haag voor ingezet. Ik ben blij dat dankzij de hulp en inzet van velen de aanpak van dakloosheid succesvol is, Nederland bij de internationale top hoort in de aanpak van tabak en dat suïcidepreventie meer aandacht heeft dan ooit. Denk nou niet dat ik alleen maar successen te vieren heb. Bijvoorbeeld in de ggz had ik meer willen bereiken met het tegengaan van wachtlijsten.

Ik heb veel respect voor mijn collega bewindspersonen van onze partij, Arie en Carola, die altijd een stevige en gerespecteerde inbreng hadden. De samenwerking met Gert-Jan en de rest van de fractie is altijd goed geweest. Samen mogen we werk maken van de idealen van onze partij, in dienst van God en onze medemens. Ik heb me altijd onderdeel gevoeld van een warm ChristenUnie-team en daar met plezier mijn bescheiden bijdrage aan geleverd. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het smaldeel van de ChristenUnie in het volgende kabinet minstens zo goed aan de weg zal timmeren. En in de praktijk kan brengen wat wij als CU’ers met z’n allen nastreven: een land waarin iedereen moet kunnen meedoen.

Graag wil ik de leden en sympathisanten van de ChristenUnie danken voor het vertrouwen de afgelopen jaren en de steun die ik tijdens mijn werk heb mogen ervaren. In het bijzonder na het verlies van onze dochter Julia in 2018 hebben we dat gevoeld en uiteraard zal ik het nooit vergeten.

Adieu!

paul blokhuis png

Paul Blokhuis
Demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

> Laat hier een boodschap achter voor Paul Blokhuis

> Bekijk enkele hoogtepunten van de laatste jaren in deze speciale fotoserie:

Foto-terugblik-Paul

Labels: