Simone Kennedy nieuw Eerste Kamerlid ChristenUnie

Simone Kennedy door Anne Paul Roukema.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 12 januari 2023 om 15:00

Simone Kennedy nieuw Eerste Kamerlid ChristenUnie

Simone Kennedy is het nieuwe Eerste Kamerlid van de ChristenUnie. Zij wordt op dinsdag 17 januari beëdigd en neemt daarmee de vierde Kamerzetel van de ChristenUnie in. Deze zetel werd tot voor kort ingenomen door Peter Ester, die recent is overleden. Simone zal plaatsnemen in de commissies Financiën, Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Simone Kennedy: “Ik ben dankbaar voor deze kans om een bijdrage te mogen leveren aan het werk in de Eerste Kamer. Het is een eer dat ik in de voetsporen van Peter Ester mag treden, een ervaren en deskundig Kamerlid die ons helaas is ontvallen. In mijn werk voor de Eerste Kamer zal ik vooral oog hebben voor kwetsbaren, een eerlijke verdeling van de lasten en het beperken van overheidstaken als die treden in de eigen verantwoordelijkheden van burgers, lagere overheden en uitvoerende organisaties.”

Tineke Huizinga (fractievoorzitter): “Ik ben heel blij dat Simone bereid is om zich het komende halfjaar in te zetten voor onze fractie. Het is een behoorlijke klus om in korte tijd je in te werken in complexe dossiers, maar met de politieke en maatschappelijke ervaring van Simone zal dat zeker lukken! Wij zijn blij met haar komst.

Simone Kennedy staat op nummer 6 van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer voor de periode 2019-2023. Ze heeft veel politieke ervaring als raadslid in Amersfoort en was eerder actief als lid van het curatorium van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Daarnaast is ze het afgelopen jaar actief geweest als locatiemanager voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en als jeugdzorgwerker bij het Leger des Heils. Simone Kennedy woont in Amersfoort, is getrouwd en heeft drie kinderen, twee thuiswonende pleegkinderen, negen voormalige pleegkinderen en zeven informele pleegkinderen.

Labels: