Reactie Pieter Grinwis op het opstappen van LTO bij de landbouwakkoordonderhandelingen

Polder
05 Pieter Grinwis.jpg
Door Pieter Grinwis op 20 juni 2023 om 23:20

Reactie Pieter Grinwis op het opstappen van LTO bij de landbouwakkoordonderhandelingen

“Vanavond stapte LTO helaas uit de onderhandelingen voor het landbouwakkoord. Daarmee lijkt de route afgesloten naar het akkoord, dat Sjaak van der Tak (voorzitter LTO) zelf als eerste opperde, en dat door Johan Remkes vervolgens werd aanbevolen. Daarmee laat LTO een gouden kans liggen om met een ultieme krachtsinspanning in de ooit befaamde Nederlandse polder samen te zoeken naar oplossingen voor problemen, die niet van gisteren zijn en die morgen niet weg zijn. De zorg voor toekomst voor agrarische gezinsbedrijven, ons platteland, klimaat, natuur en water bindt ons samen en moet samenbindend worden opgepakt. De ChristenUnie-fractie betreurt dan ook zeer dat de onderhandelingen over een polderakkoord niet succesvol zijn afgerond.”

“Minister Adema heeft zich de voorbije maanden onvermoeibaar ingezet om samen met alle partijen aan tafel - van jonge boeren tot grote voedselverwerkende bedrijven, van natuur- en landschapsorganisaties tot Biohuis en LTO - de landbouw, natuur en het platteland vooruit te helpen. Nu een akkoord in de beoogde vorm niet mogelijk is, verandert de missie niet. Het is nu aan de minister en het hele kabinet om samen met de (jonge) boeren, natuurbeschermers en ketenpartijen van goede wil door te pakken en waar nodig, na deze lange tijd van onderhandelen, snel maatregelen te nemen die bijdragen aan een manier van produceren en consumeren die past binnen de grenzen van de aarde, ofwel de schepping die aan onze zorg is toevertrouwd.”

Labels: ,