Berichten over Friese taal

 1. Friese vlag
  CU logo onder elkaar blauw
  Door Webredactie op 28 maart 2024

  ChristenUnie: Borg Friestalig media-aanbod in de wet

  Of het nu gaat om een Friestalige serie op Netflix of ander Friestalige media-aanbod, dat moet niet afhankelijk zijn van hoe de petten in Den Haag staan. Borg het Friestalige media-aanbod in de wet, dat is de oproep vandaag van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker tijdens het debat over de voortgang van de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTK). Onlangs constateerde het Adviescomité van de Raad van Europa voor het Kaderverdrag inzake de Bescherming van Nationale Minderheden dat de positie van het Friestalige media-aanbod kwetsbaar is. Juist omdat het aanbod van radio en televisie in de Friese taal noch in de Mediawet, noch in de Wet gebruik Friese taal is gewaarborgd. 

  Lees meer over "ChristenUnie: Borg Friestalig media-aanbod in de wet"

  Labels: