Berichten geschreven door Maarten Verkerk

 1. Nederlandse wijk.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 5 juli 2022 om 10:00

  De langetermijnaanpak van corona

  In de brief van 13 juni j.l. geeft de minister een schets van de lange termijnaanpak COVID-19. Onze fractie is blij dat de minister in deze brief expliciet aansluit bij de scenario’s in het WRR/KNAW rapport Navigeren en anticiperen in onzekere tijden van september 2021.  

  Lees verder
 2. Jonge vrouw op bank.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 13 juni 2022 om 11:00

  De beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven

  Dit debat gaat over een gevoelig onderwerp. Het gaat over vrouwen die ongewenst zwanger zijn, over vrouwen die het bericht krijgen dat het niet goed gaat met hun kindje, en het gaat over de waarde ongeboren menselijk leven. Het gaat over keuzes die misschien wel te groot zijn voor de mens. Ik begin met enkele fundamentele overwegingen. 

  Lees verder
 3. jenny-hill-mQVWb7kUoOE-unsplash.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 17 mei 2022 om 14:15

  De langeafstandswedstrijd

  Ik ben een langeafstandsloper. De afgelopen week heb ik nog een trail in het Heuvelland gelopen van ruim 20 km met een 600 hoogtemeters. Ook heb ik meerdere marathons gelopen met ook de nodige hoogtemeters. Een van de grootste uitdagingen bij het lopen van lange afstanden ligt op het gebied van voedsel en vocht. Iedere loper wil voorkomen dat hij of zij de ‘man met de hamer’ tegenkomt.

  Lees verder
 4. Meester uitleg basisschool.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 19 april 2022 om 15:15

  (On)gevaccineerde kinderen op de kinderopvang

  De fractie van de ChristenUnie begrijpt de onrust bij ouders over de dalende vaccinatiegraad onder kinderen. Immers, elke ouder heeft het beste met zijn of haar kinderen voor. Elke ouder wil zijn of haar kinderen beschermen tegen gevaarlijke besmettelijke ziekten. Het voorstel past ook in de Nederlandse traditie waarin de vrijheid van de samenleving om zichzelf te organiseren voorop staat.  

  Lees verder
 5. Coronatijd 2.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 30 november 2021 om 10:30

  Uitbreiding coronatoegangsbewijs

  Voorzitter, onze fractie wil allereerst de medewerkers in de zorg en het ambulancepersoneel een hart onder de riem steken. Wij waarderen hun geweldige inzet. Wij ervaren het als pijnlijk dat zij steeds meer te maken krijgt met onterechte verwijten en agressief gedrag.

  Lees verder
 6. Coronatijd 3.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 23 november 2021 om 14:30

  Verlenging tijdelijke coronawetten

  Voorzitter, ik heb de afgelopen week als surrealistisch ervaren. De vele mails van verontruste burgers. De frontale aanval op de democratie in de Tweede Kamer. De rellen in Rotterdam, Stein, Urk en andere plaatsen. Al deze gebeurtenissen laten iets zien wat corona met ons doet. Met ons als burgers. Met ons als parlement. En met ons als samenleving.  

  Lees verder
 7. Coronatijd 1.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 8 november 2021 om 10:30

  De endemische fase van corona vraagt om een groter verhaal

  Corona zal niet meer verdwijnen uit onze samenleving. De verhalen uit de crisistijd volstaan niet meer. Ik zie een technologisch doordacht verhaal – het beleid van het kabinet – en een tegenverhaal – de maatschappelijke protesten.

  Lees verder
 8. Boardroom
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 14 september 2021 om 15:30

  Man-vrouw verhouding in bedrijfstop

  De fractie van de ChristenUnie is een voorstander van het evenwichtiger maken van het aantal mannen en vrouwen in besturen en raden van commissarissen. Maar zij ziet wel een probleem: de legitimatie van het voorkeursbeleid in het algemeen en het voorkeursbeleid voor mannen in het bijzonder.  

  Lees verder
 9. Coronatijd 2.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 12 juli 2021 om 17:17

  Verlenging tijdelijke coronawetten

  De fractie van de ChristenUnie heeft indertijd gestemd tegen de moties Janssen en De Boer over de verlenging van de TWM (Tijdelijke Wet Maatregelen covid-19). De belangrijkste reden was dat onze fractie tevreden was over de toezeggingen van de minister m.b.t. de betrokkenheid van deze Kamer

  Lees verder