Berichten geschreven door Maarten Verkerk - pagina 2

 1. pexels-pixabay-209728.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 9 februari 2021 om 11:30

  Uitbreiding artikel 1 van de Grondwet

  In het evangelie van Johannes lezen we een bijzonder verhaal. Jezus, moe van het reizen, koos een mooie plek uit om uit te rusten, de bron van Jakob, vlak bij de stad Sichar. Op dat moment komt er een vrouw aangelopen om water te putten. Jezus zei tegen haar ‘Geef me alsjeblieft iets te drinken?

  Lees verder
 2. lucas-george-wendt-hJbrC5U5l64-unsplash.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 19 januari 2021 om 09:07

  Bindend correctief referendum

  Op 1 januari 1999 begon Doris Haddock, ook wel Granny D. genoemd, een wandeltocht dwars door de Verenigde Staten om herziening te eisen van de wijze waarop verkiezingscampagnes gefinancierd werden. Ze begon als 88-jarige op 1 januari in Zuid Californië, volgde de zogenaamde zuidelijke route, en kwam op 90-jarige leeftijd op 29 februari 2000 in Washington D.C. aan. Ondertussen had ze twee verjaardagen gevierd: ze was geboren op 24 januari. Ze liep een afstand van ruim 5100 km

  Lees verder
 3. Bouw.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 1 december 2020 om 10:45

  Betaalbaar wonen

  Ik ga terug naar mijn geboortedorp Nieuwer Ter Aa. Ik ben opgegroeid met 2x de 3W’s. De eerste 3W’s zijn geconcentreerd in het woord ‘woningwetwoning’. Als kind hoorde ik dat woord vaak. Aan de ene kant begreep ik dat woord niet: ik had geen flauw idee wat het woord ‘woningwet’ betekende. En helemaal al niet wat een woningwetwoning was. Maar aan de andere kant wist ik precies wat het inhield. Het waren de woningen in de Julianalaan en de Doude van Troostwijkstraat. In deze woningen woonden de politieagent, de schilder, de onderwijzer, de spoorwegbeambte en de boerenknecht. Zij konden deze woningen betalen.

  Lees verder
 4. kinderverdriet
  Maarten Verkerk blog portret.jpg carladikfaber2018
  Door Maarten Verkerk, Carla Dik-Faber op 24 november 2020 om 10:00

  Levenseinde van kind is moeilijk in wet te vatten

  Minister De Jonge komt met een regeling voor levensbeëindiging van kinderen die uitzichtloos lijden. Hulpeloze situaties laten zich juridisch niet makkelijk regelen, stellen Carla Dik-Faber en Maarten Verkerk. In de christelijke ethiek zijn 'barmhartigheid' en 'liefdevolle zorg' belangrijke waarden. Ze zijn vertrouwd, dierbaar en hebben blijvende zeggingskracht.

  Lees verder
 5. Coronavirus Covid-19 visualisatie.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 26 oktober 2020 om 15:30

  De coronawet

  Onze fractie is onder de indruk van de vele mails en oproepen die zij heeft gekregen. Sommige waren heel persoonlijk. Met veel emotie. Andere kenmerkten zich door standaardformuleringen. En weer andere vielen op door verdachtmakingen, gevaarlijke frames en minder fraai taalgebruik. 

  Lees verder
 6. Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 23 oktober 2020 om 10:00

  Houd euthanasie in het Wetboek van Strafrecht

  Liesbeth van den Berg stelt dat de euthanasiewet op de schop moet (AD, 24-09-2020). In haar visie zou euthanasie uit het Wetboek van Strafrecht gehaald moet worden en zou de wet voltooid leven van Pia Dijkstra overbodig zijn. Zij meent dat levensbeëindiging op verzoek een normale medische handeling is  

  Lees verder
 7. CoronaMelder.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 5 oktober 2020 om 18:45

  De CoronaMelder

  Afgelopen vrijdag heb ik in twee klassen van groep 8 van basisschool de Schatgraver in Landgraaf het lespakket De Derde Kamer gebracht. Ook heb ik met de leerlingen gesproken over de democratie. Ik kreeg twee kritische vragen. Vragen waar ik blij mee was. Maar ook vragen waar ik mij voor schaamde. Zo vroeg een leerling mij: ‘Waarom moeten er minder Marokkanen in Nederland zijn?’ en een andere ‘Waarom schreeuwen ze in de Kamer zo tegen elkaar? Kunnen ze niet gewoon praten?’ Ik heb ze ook verteld hoe de Eerste Kamer werkt aan de hand van het debat van vandaag. De leerlingen hadden veel vragen over de CoronaMelder.

  Lees verder
 8. cheerful-senior-mother-and-adult-daughter-using-smartphone-3791664.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 23 juni 2020 om 14:25

  Begrijpelijke overheidscommunicatie

  Ik begin met een verhaal uit mijn geboortedorp. Op ons dorp woonde een man met een verstandelijke beperking. Hij heette Jan maar werd altijd Jantje genoemd (een gefingeerde naam). Jan was een vriendelijke man. Hij had veel moeite met lezen en schrijven. Hij stond positief in het leven. Hij kon ook goed met zijn handen werken. Het hele dorp zorgde voor Jan. En dat was mooi. Mijn vader, die als burger bij het rijk werkte, wilde hem graag een vaste baan geven. Hij kon immers goed werken. Maar dat mocht niet vanwege zijn beperking.

  Lees verder
 9. Limburg landschap.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 3 maart 2020 om 10:25

  Omgevingswet: Aanvullingswet grondeigendom

  Aan de hand van Calvijn beargumenteert senator Maarten Verkerk dat de balans tussen 'benutten' en 'beschermen' gewogen moet worden bij de behandeling van de Aanvullingswet gondeigendom van de Omgevingswet. Grondeigendom heeft een religieuze dimensie in de zin dat alle goederen door God gegeven zijn. Daarnaast is er ook een morele dimensie in de zin dat we bereid moeten zijn om onze eigendommen te delen met mensen die in nood verkerken. Vanuit deze noties van Calvijn beargumenteert Maarten dat we moeten komen tot het 'beschermen en bevorderen van het voordeel en het nut van anderen' als er gekeken wordt naar grondeigendom. 

  Lees verder