Berichten geschreven door Maarten Verkerk

 1. Middelbare school.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 8 juni 2021 om 15:30

  Burgerschapsonderwijs

  Voorzitter, dit is mijn eerste debat als nieuwe woordvoerder van de ChristenUnie over het onderwijs. Eerlijk gezegd, het voelt een beetje als een maidenspeech. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Mirjam Bikker, mijn voorgangster, zei tegen mij: ‘Maarten, je boft. OCW is de leukste commissie van de Eerste Kamer.’ Ik denk dat ze gelijk had. Ik verwacht dan ook dat dit een boeiend debat zal worden

  Lees verder
 2. Coronatijd 3.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 25 mei 2021 om 11:30

  Tijdelijke coronawetten

  Allereerst wil ik de betrokken ministers en hun ambtenaren danken voor het vele werk dat ze in de afgelopen maanden hebben gedaan. Ook wil ik de medewerkers in de zorg danken die op hun tenen moeten lopen. Ten slotte mag ook de GGD en anderen genoemd worden voor het zetten van alle prikken. 

  Lees verder
 3. Baby op schouders bij vader.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 11 mei 2021 om 11:35

  Decentralisatie

  Op 21 januari 2020 heeft de commissie van VWS een mondeling overleg gehad met minister De Jonge over de decentralisaties in de langdurige zorg en de jeugdzorg. In dat overleg is onder andere gesproken over de architectuur van de decentralisaties. Dát overleg heeft mede geleid tot het beleidsdebat van vandaag. 

  Lees verder
 4. Gemeenteraad
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 23 maart 2021 om 15:15

  Vervallen verplicht voorzitterschap commissies

  Het initiatiefwetsvoorstel is een sympathiek voorstel. Een praktisch probleem wordt opgelost. Wie kan daar nu tegen zijn? Waarom überhaupt nog een debat? In het Voorlopig Verslag zijn de nodige vragen gesteld. Deze vragen zijn zorgvuldig beantwoord door de initiatiefnemers en de minister. Waarvoor onze dank. 

  Lees verder
 5. pexels-pixabay-209728.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 9 februari 2021 om 11:30

  Uitbreiding artikel 1 van de Grondwet

  In het evangelie van Johannes lezen we een bijzonder verhaal. Jezus, moe van het reizen, koos een mooie plek uit om uit te rusten, de bron van Jakob, vlak bij de stad Sichar. Op dat moment komt er een vrouw aangelopen om water te putten. Jezus zei tegen haar ‘Geef me alsjeblieft iets te drinken?

  Lees verder
 6. lucas-george-wendt-hJbrC5U5l64-unsplash.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 19 januari 2021 om 09:07

  Bindend correctief referendum

  Op 1 januari 1999 begon Doris Haddock, ook wel Granny D. genoemd, een wandeltocht dwars door de Verenigde Staten om herziening te eisen van de wijze waarop verkiezingscampagnes gefinancierd werden. Ze begon als 88-jarige op 1 januari in Zuid Californië, volgde de zogenaamde zuidelijke route, en kwam op 90-jarige leeftijd op 29 februari 2000 in Washington D.C. aan. Ondertussen had ze twee verjaardagen gevierd: ze was geboren op 24 januari. Ze liep een afstand van ruim 5100 km

  Lees verder
 7. Bouw.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 1 december 2020 om 10:45

  Betaalbaar wonen

  Ik ga terug naar mijn geboortedorp Nieuwer Ter Aa. Ik ben opgegroeid met 2x de 3W’s. De eerste 3W’s zijn geconcentreerd in het woord ‘woningwetwoning’. Als kind hoorde ik dat woord vaak. Aan de ene kant begreep ik dat woord niet: ik had geen flauw idee wat het woord ‘woningwet’ betekende. En helemaal al niet wat een woningwetwoning was. Maar aan de andere kant wist ik precies wat het inhield. Het waren de woningen in de Julianalaan en de Doude van Troostwijkstraat. In deze woningen woonden de politieagent, de schilder, de onderwijzer, de spoorwegbeambte en de boerenknecht. Zij konden deze woningen betalen.

  Lees verder
 8. kinderverdriet
  Maarten Verkerk blog portret.jpg carladikfaber2018
  Door Maarten Verkerk, Carla Dik-Faber op 24 november 2020 om 10:00

  Levenseinde van kind is moeilijk in wet te vatten

  Minister De Jonge komt met een regeling voor levensbeëindiging van kinderen die uitzichtloos lijden. Hulpeloze situaties laten zich juridisch niet makkelijk regelen, stellen Carla Dik-Faber en Maarten Verkerk. In de christelijke ethiek zijn 'barmhartigheid' en 'liefdevolle zorg' belangrijke waarden. Ze zijn vertrouwd, dierbaar en hebben blijvende zeggingskracht.

  Lees verder
 9. Coronavirus Covid-19 visualisatie.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 26 oktober 2020 om 15:30

  De coronawet

  Onze fractie is onder de indruk van de vele mails en oproepen die zij heeft gekregen. Sommige waren heel persoonlijk. Met veel emotie. Andere kenmerkten zich door standaardformuleringen. En weer andere vielen op door verdachtmakingen, gevaarlijke frames en minder fraai taalgebruik. 

  Lees verder