Berichten geschreven door Maarten Verkerk

 1. Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 23 oktober 2020 om 10:00

  Houd euthanasie in het Wetboek van Strafrecht

  Liesbeth van den Berg stelt dat de euthanasiewet op de schop moet (AD, 24-09-2020). In haar visie zou euthanasie uit het Wetboek van Strafrecht gehaald moet worden en zou de wet voltooid leven van Pia Dijkstra overbodig zijn. Zij meent dat levensbeëindiging op verzoek een normale medische handeling is  

  Lees verder
 2. CoronaMelder.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 5 oktober 2020 om 18:45

  De CoronaMelder

  Afgelopen vrijdag heb ik in twee klassen van groep 8 van basisschool de Schatgraver in Landgraaf het lespakket De Derde Kamer gebracht. Ook heb ik met de leerlingen gesproken over de democratie. Ik kreeg twee kritische vragen. Vragen waar ik blij mee was. Maar ook vragen waar ik mij voor schaamde. Zo vroeg een leerling mij: ‘Waarom moeten er minder Marokkanen in Nederland zijn?’ en een andere ‘Waarom schreeuwen ze in de Kamer zo tegen elkaar? Kunnen ze niet gewoon praten?’ Ik heb ze ook verteld hoe de Eerste Kamer werkt aan de hand van het debat van vandaag. De leerlingen hadden veel vragen over de CoronaMelder.

  Lees verder
 3. cheerful-senior-mother-and-adult-daughter-using-smartphone-3791664.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 23 juni 2020 om 14:25

  Begrijpelijke overheidscommunicatie

  Ik begin met een verhaal uit mijn geboortedorp. Op ons dorp woonde een man met een verstandelijke beperking. Hij heette Jan maar werd altijd Jantje genoemd (een gefingeerde naam). Jan was een vriendelijke man. Hij had veel moeite met lezen en schrijven. Hij stond positief in het leven. Hij kon ook goed met zijn handen werken. Het hele dorp zorgde voor Jan. En dat was mooi. Mijn vader, die als burger bij het rijk werkte, wilde hem graag een vaste baan geven. Hij kon immers goed werken. Maar dat mocht niet vanwege zijn beperking.

  Lees verder
 4. Limburg landschap.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 3 maart 2020 om 10:25

  Omgevingswet: Aanvullingswet grondeigendom

  Aan de hand van Calvijn beargumenteert senator Maarten Verkerk dat de balans tussen 'benutten' en 'beschermen' gewogen moet worden bij de behandeling van de Aanvullingswet gondeigendom van de Omgevingswet. Grondeigendom heeft een religieuze dimensie in de zin dat alle goederen door God gegeven zijn. Daarnaast is er ook een morele dimensie in de zin dat we bereid moeten zijn om onze eigendommen te delen met mensen die in nood verkerken. Vanuit deze noties van Calvijn beargumenteert Maarten dat we moeten komen tot het 'beschermen en bevorderen van het voordeel en het nut van anderen' als er gekeken wordt naar grondeigendom. 

  Lees verder
 5. Oude handen en zorg.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 20 februari 2020 om 11:12

  De pil van Drion: toeredeneren naar een gewenste uitkomst

  In de Volkskrant van 11 februari pleiten Miriam de Bontridder en Hein Mijnssen voor legalisering van de ‘pil van Drion’. Hun belangrijkste argument: het geeft ouderen met een doodswens rust als ze zo’n pil in bezit hebben, waarmee ze regie houden over het levenseinde. Ook Els van Wijngaarden rapporteert in haar onderzoek naar ‘voltooid leven’ dat ouderen het bezit van een ‘laatste wil’-pil als rustgevend kunnen ervaren.

  De Bontridder en Mijnssen redeneren duidelijk toe naar een gewenste uitkomst. Het onderzoek van Van Wijngaarden stelt namelijk ook dat de aanwezigheid van een pil door betrokkenen wordt geproblematiseerd en tot nieuwe dilemma’s leidt. Het is een ernstige omissie dat dit gegeven niet gepresenteerd en besproken wordt.

  Lees verder
 6. Rivier
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 11 februari 2020 om 14:45

  De Omgevingswet: Aanvullingswetten bodem en geluid

  Met een woord van dank begint Senator Maarten Verkerk zijn twee bijdrages over de Aanvullingswetten bodem en geluid op de Omgevingswet. Er is door het ministerie, de provincies, waterschappen, gemeenten en ambtenaren hard gewerkt om een toegankelijk en eenvoudiger stelsel op te zetten. Hierbij plaatst Maarten Verkerk wel de kritische noot dat het niet alleen om de structuur van de wetgeving gaat. Juist de politiek-democratische cultuur waarin die wetgeving moet functioneren is van groot belang. Hieronder vindt u beide bijdrages van Maarten Verkerk. 

  Lees verder
 7. Binnenhof
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 4 februari 2020 om 12:35

  De toekomst van het parlementaire stelsel

  Is het parlementaire stelsel van ons land in staat om in een veranderende maatschappelijke omgeving goed te blijven functioneren? Wordt de stem van alle burgers voldoende gehoord? Dat zijn vragen die in het rapport 'Lage drempels, hoge dijken' van de commissie Remkes uitgewerkt worden. Maarten Verkerk pleit in zijn reactie op dit rapport voor een andere politiek-democratische cultuur. In die andere cultuur moet het maatschappelijk middenveld ondersteund worden, moet de overheid tot een cultuur van nabijheid komen en moeten volksvertegenwoordigers met respect over de rechtsstaat en rechters spreken. Politieke partijen moeten daarnaast een voorbeeld zijn van democratie, de negatieve invloed van ICT technologie op de rechtsstaat moet aangepakt worden en de sociaal-culturele verschillen in de samenleving moeten gereduceerd worden. Alleen door hier veel energie in te stoppen zal de rechtsstaat versterkt kunnen worden en de drempels tot die rechtsstaat worden verlaagd.

  Lees verder
 8. Rivier
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 28 januari 2020 om 11:43

  De Omgevingswet: een gigantische operatie

  Vandaag houdt Senator Maarten Verkerk zijn maidenspeech over de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt een groot pakket aan wetten over ruimtelijke ordening. Zoals Maarten later zegt: "'van 26 wetten naar 1 wet, van 60 algemene maatregelen van bestuur naar 4, en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling.' Een gigantische operatie."

  In zijn maidenspeech haalt Senator Verkerk met name de rechtsbescherming van burgers en de democratische controle aan, die met het ingaan van deze wet gewaarbord moeten blijven worden. Ook vraagt hij oog te houden voor hoe deze wet de verbindingen tussen burger en overheid, tussen burgers, en tussen ambtenaren en overheden blijft versterken. 

  De bijdrage leest u hieronder.

  Lees verder