Berichten over Maarten Verkerk

 1. Rivier
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 7 maart 2023 om 10:45

  Implementatie Omgevingswet

  Ruim drie jaar geleden hebben we als Kamer gedebatteerd over de Invoeringswet. Ik heb toen verteld - het was mijn maidenspeech - dat ik veel met de Omgevingswet heb. Het dorp waar ik geboren ben en alle landerijen in een straal van vijf kilometer, waren ons speelterrein. Mijn omgeving bestond uit weilanden, stukjes moeras, hutten, sloten en – als het vroor – het ijs waarop we schaatsten.  

  Lees verder
 2. Jonge vrouw op bank.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 29 november 2022 om 11:00

  De abortuspil bij de huisarts

  Voor de tweede keer in korte tijd spreken we over een gevoelig thema: wetgeving m.b.t. abortus. Mijn vorige bijdrage begon ik met inkijkje in het Joodse boek Jesaja waarin alle grote vragen van de politiek aan de orde komen. Ook de vraag over de waarde van het leven. Ik heb laten zien dat God relaties met mensen aangaat: met geboren en ongeboren leven. 

  Lees verder
 3. Uiterwaarden.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg Hendrik-Jan Talsma - Foto Niek Stam -6054.png
  Door Maarten Verkerk, Hendrik-Jan Talsma op 21 november 2022 om 20:00

  Geborgde zetels van de waterschappen

  Nadat het voorliggende wetsvoorstel door de Tweede Kamer was aanvaard liet mevrouw Bromet namens de initiatiefnemers weten: “Het was een hele interessante politieke reis tot nu toe en die willen wij heel graag voortzetten in de Eerste Kamer.” Namens mijn fractie heet ik de indieners dan ook van harte welkom op hun volgende bestemming en wens ik hen in ons midden een interessant en verfrissend vervolg van de reis.

  Lees verder
 4. Toeslagenaffaire
  Maarten Verkerk blog portret.jpg Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Maarten Verkerk, Peter Ester op 1 november 2022 om 11:00

  Hersteloperatie toeslagen

  Ik overdrijf niet als ik stel dat de toeslagenaffaire tot de grootste en meest aangrijpende Nederlandse overheidsschandalen van de 21ste eeuw moet worden gerekend. Het aantal gedupeerde ouders is ongekend hoog, hun financiële en psychische leed is schrijnend, de overheid liet hen in de steek, de Belastingdienst voerde een destructief alles-of-niets beleid, ook het parlement liet steken vallen en het aantal uithuisgeplaatste kinderen is ronduit hartverscheurend.

  Lees verder
 5. Nederlandse wijk.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 5 juli 2022 om 10:00

  De langetermijnaanpak van corona

  In de brief van 13 juni j.l. geeft de minister een schets van de lange termijnaanpak COVID-19. Onze fractie is blij dat de minister in deze brief expliciet aansluit bij de scenario’s in het WRR/KNAW rapport Navigeren en anticiperen in onzekere tijden van september 2021.  

  Lees verder
 6. Jonge vrouw op bank.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 13 juni 2022 om 11:00

  De beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven

  Dit debat gaat over een gevoelig onderwerp. Het gaat over vrouwen die ongewenst zwanger zijn, over vrouwen die het bericht krijgen dat het niet goed gaat met hun kindje, en het gaat over de waarde ongeboren menselijk leven. Het gaat over keuzes die misschien wel te groot zijn voor de mens. Ik begin met enkele fundamentele overwegingen. 

  Lees verder
 7. jenny-hill-mQVWb7kUoOE-unsplash.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 17 mei 2022 om 14:15

  De langeafstandswedstrijd

  Ik ben een langeafstandsloper. De afgelopen week heb ik nog een trail in het Heuvelland gelopen van ruim 20 km met een 600 hoogtemeters. Ook heb ik meerdere marathons gelopen met ook de nodige hoogtemeters. Een van de grootste uitdagingen bij het lopen van lange afstanden ligt op het gebied van voedsel en vocht. Iedere loper wil voorkomen dat hij of zij de ‘man met de hamer’ tegenkomt.

  Lees verder
 8. Meester uitleg basisschool.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 19 april 2022 om 15:15

  (On)gevaccineerde kinderen op de kinderopvang

  De fractie van de ChristenUnie begrijpt de onrust bij ouders over de dalende vaccinatiegraad onder kinderen. Immers, elke ouder heeft het beste met zijn of haar kinderen voor. Elke ouder wil zijn of haar kinderen beschermen tegen gevaarlijke besmettelijke ziekten. Het voorstel past ook in de Nederlandse traditie waarin de vrijheid van de samenleving om zichzelf te organiseren voorop staat.  

  Lees verder
 9. Coronatijd 2.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 30 november 2021 om 10:30

  Uitbreiding coronatoegangsbewijs

  Voorzitter, onze fractie wil allereerst de medewerkers in de zorg en het ambulancepersoneel een hart onder de riem steken. Wij waarderen hun geweldige inzet. Wij ervaren het als pijnlijk dat zij steeds meer te maken krijgt met onterechte verwijten en agressief gedrag.

  Lees verder