Berichten over Onderwijs

 1. Middelbare school.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 8 juni 2021 om 15:30

  Burgerschapsonderwijs

  Voorzitter, dit is mijn eerste debat als nieuwe woordvoerder van de ChristenUnie over het onderwijs. Eerlijk gezegd, het voelt een beetje als een maidenspeech. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Mirjam Bikker, mijn voorgangster, zei tegen mij: ‘Maarten, je boft. OCW is de leukste commissie van de Eerste Kamer.’ Ik denk dat ze gelijk had. Ik verwacht dan ook dat dit een boeiend debat zal worden

  Lees verder
 2. Klaslokaal
  03 Mirjam Bikker.jpg
  Door Mirjam Bikker op 9 juni 2020 om 15:00

  Afschaffing fusietoets

  Ook als een wetsvoorstel met goede bedoelingen begint, is dat helaas geen garantie voor goede uitkomsten. In deze Kamer wordt elke wet tegen het licht van de rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid gehouden, niet alleen goede bedoelingen helpen een zaak vooruit. Maar dat betekent niet dat de Eerste Kamer alles kan voorspellen. De behandeling van het wetsvoorstel afschaffing fusietoets onderstreept dat. Tegelijk zien we vandaag wel het nut van een evaluatie, om te zien welke uitkomsten een wet daadwerkelijk heeft.

  Lees verder
 3. Basisonderwijs
  03 Mirjam Bikker.jpg
  Door Mirjam Bikker op 12 mei 2020 om 13:41

  Onderwijsvrijheid

  Ouders en leerlingen moeten betrokken zijn bij hun school en de pluriformiteit van de samenleving moet ook in het onderwijs weerspiegeld worden. Dat zijn de diepste kenmerken die bij het Nederlandse onderwijsstelsel horen volgens de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie. Hieronder leest u de volledige bijdrage van Mirjam Bikker.

  Lees verder
 4. Mirjam - portret
  03 Mirjam Bikker.jpg
  Door Mirjam Bikker op 9 juli 2018 om 21:20

  Bijdrage Mirjam Bikker aan debat over verlaging wettelijk collegegeld

  Voorzitter!

  Het bevorderen en bewaken van de toegankelijkheid van het onderwijs is een van de kerntaken van de overheid in relatie tot het hoger onderwijs. En met het voorliggend wetsvoorstel om het wettelijk collegegeld van het eerste jaar van het hoger onderwijs en van de eerste twee jaar van (academische) PABO’s en lerarenopleidingen te verlagen levert de minister wat de ChristenUniefractie betreft een bijdrage aan deze kerntaak.

  Lees verder