Schriftelijke vragen Joël Voordewind over de situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof

05-11-2018 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP), Van Helvert (CDA) en Koopmans (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Kamerstuknr. 2018Z20014

Vraag 1
Bent u bekend met de situatie van Asia Bibi nu zij nog niet is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof?

Vraag 2
Bent u bereid alles in het werk te stellen om alsnog Asia Bibi vrij te krijgen in samenwerking met andere EU-lidstaten?

Vraag 3
Indien Asia Bibi alsnog vrij komt, bent u dan bereid al het nodige te doen samen met andere EU-lidstaten om eraan bij te dragen dat Asia Bibi, haar familie, de advocaat en eventueel de rechters veilig Pakistan kunnen verlaten?

Vraag 4
Bent u zo nodig bereid hen in Nederland een (tijdelijk) veilig onderkomen te bieden mogelijk via het Shelter City-programma?

Vraag 5
Bent u bereid om samen met andere EU-lidstaten er alles aan te doen om bij de Pakistaanse overheid er op aan te dringen bescherming te bieden aan christenen, christelijke scholen en kerken?

Meer informatie

« Terug

Archief > 2018 > november