Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Maarten Groothuizen (D66) over overlast en geweld door bepaalde groepen asielzoekers in asielzoekerscentra

dinsdag 13 november 2018

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Maarten Groothuizen (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 2018Z20906

Vraag 1
Kent u het bericht dat er na de zomer een groep van vijftig voornamelijk alleenstaande jongemannen uit Marokko en Algerije tegelijkertijd in Asielzoe-kerscentrum (azc) Beverwaard zijn geplaatst? 1) Klopt dit bericht?

Vraag 2
Klopt het dat het aantal incidenten waar de politie bij is ingeschakeld sindsdien zeer is toegenomen?

Vraag 3
Is het bij het Centraal orgaan voor asielzoekers (COA) bekend dat deze specifieke groepen asielzoekers vaker overlast geven?

Vraag 4
Waarom heeft het COA besloten een dergelijke groep in een azc te plaatsen waar veel gezinnen met kinderen verblijven? Vindt u dit een verstandig besluit?

Vraag 5
Wordt voorafgaande aan zo’n beslissing dit risico niet afgewogen?

Vraag 6
Klopt het, dat de beveiligers in het centrum niet durven in te grijpen bij ruzies uit angst dat aangifte tegen hen wordt gedaan?

Vraag 7
Onder welke voorwaarden kan een persoon naar het speciale azc voor overlastgevende asielzoekers worden gestuurd? Gebeurt dit ook in alle gevallen?

Vraag 8
Wat is de gemiddelde periode dat asielzoekers uit veilige landen in procedure zijn? Welke maatregelen neemt u teneinde deze te bekorten?

Vraag 9
Is het feit dat de Extra Begeleidings- Toezichtslocatie (EBTL) bestaat, eigenlijk bekend bij COA-personeel, gezien uw oproep dat «iedereen moet weten dat dit bestaat»? 2)

Vraag 10
Is er voldoende capaciteit in dit speciale azc? Klopt het dat er maar weinig gebruik van gemaakt wordt? 3) Zo ja, hoe komt dat?

Vraag 11
Wordt er volgens u voldoende gebruik gemaakt van alle wettelijke mogelijk-heden die er zijn?

Vraag 12
Welke problemen worden ervaren bij het uitzetten van asielzoekers uit veilige landen? Welke maatregelen neemt u teneinde de problemen op te lossen?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Toorenburg (CDA), ingezonden 9 november 2018, (vraagnummer
2018Z20648), en Jasper van Dijk (SP) (ingezonden 12 november 2018), (vaagnummer 2018Z20757).

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2775845/maat-vol-na-seksgeweld

2) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2771061/harbers-voor-deze-groep-is-het-iedere-dag-oud-en-nieuw

3) https://www.at5.nl/artikelen/185395/aso-azc-kost-177-duizend-euro-per-asielzoeker

Meer informatie

« Terug

Archief > 2018 > november