Bijdrage Joël Voordewind aan het algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

woensdag 14 november 2018

Bijdrage Joël Voordewind aan een algemeen overleg met minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kamerstuknr. 26 485

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Ik begin inderdaad ook met die mvo-convenanten. Er ligt een aangenomen motie van de ChristenUnie om met evaluatiedoelen te komen voor die convenanten. De evaluatie van de convenanten is van wezenlijk belang om goed te kunnen evalueren. Ik mis nog bij de uitwerking van die motie echt de heel concrete doelen in de uitvoeringsplannen. Wat zijn nu die precieze doelen en hoe gaat de minister ervoor zorgen dat we echt tot meetbare doelen komen daarvoor?

Nu de OESO due dilligence-richtlijn ook een richtsnoer heeft, een conduct, wat is het effect van dat richtsnoer op de bestaande convenanten? Wat vindt de minister daarvan? Moeten we dat richtsnoer ook veel meer betrekken bij de convenanten? Sterker nog, misschien moeten we zelfs, terugkijkend naar de al afgesloten convenanten, kijken of dat nou de goede richting op gaat. Dit kan wel een heel goed instrument zijn om te kijken of we inderdaad de goede richting op gaan.

Voorzitter. Ik was ook verbaasd om te lezen dat de nieuwe deadline nu 2023 is. Dat was volgens onze gegevens 2020 voor de bedrijven. Waarom is die doelstelling nou opgeschoven? Er worden tussentijdse metingen gedaan in de periode 2018-2020. Heeft de minister daarvoor ook tussentijdse meetbare doelstellingen? En welke percentages verwacht zij dan in die tussentijdse metingen om in 2023 op 90% te zitten?

Ik heb dezelfde vraag als de collega's als het gaat om de SER-voortgangsrapportage en de betrokkenheid van de overheid daarbij. Die zou toch sterker mogen, met name op de inhoud. Wat gaat de minister doen met de uitkomsten van dat rapport? En is de minister ook bereid, volgens de SER, die die suggestie doet, om de ambassades meer te betrekken bij de imvo-convenanten?

Bij het convenant voedingsmiddelen hebben alleen de brancheorganisaties getekend en staat er geen enkele handtekening van de supermarkten zelf. Gaat de minister er nog voor zorgen dat die supermarkten ook aan de doelen voldoen?

Dan het Kinderarbeidfonds. Er zitten 152 miljoen kinderen in de kinderarbeid, waaronder 85 miljoen onder gevaarlijke omstandigheden. De heer Bouali en ikzelf hebben daarover een motie ingediend om tot een alliantie van maatschappelijke organisaties te komen en de aanpak van kinderarbeidvrije zones, eerlijke productieketens en onderwijs uit te breiden. Hoe gaat de minister die motie nu uitvoeren?

Wat kinderarbeid en de zadensector betreft, is er onlangs een rapport uitgekomen van de Landelijke India Werkgroep en de coalitie Stop Kinderarbeid. Daaruit blijkt dat er ook in de zadensector wel degelijk sprake is van kinderarbeid en onderbetaling. Dat is al langer een groot probleem. Is de minister bereid dit rapport ook te bespreken met de Nederlandse zadensector? En moet er niet ook voor deze sector een imvo-convenant komen?

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook een kritisch rapport uitgebracht, getiteld Transparantie verplicht, dat de vinger legt bij de beperkte reikwijdte, vergelijkbaarheid en toegankelijkheid van de Nederlandse uitvoering van de OESO-richtlijn en de beperkte verantwoording die bedrijven hoeven af te leggen over de kwaliteit en de juistheid van hun niet-financiële rapportage. Wat gaat de staatssecretaris van Economische Zaken doen naar aanleiding van deze kritische rapportage?

Dan de mvo-voorwaarden die gesteld worden voor overheidssteun. Nu dat nieuwe richtsnoer er is, heeft dat hier dan ook weer consequenties voor de aanscherping van de mvo-voorwaarden bij overheidssteun? Ik hoor daar ook graag een reactie op. Ik had al net even bij interruptie het punt van het NCP, het Nationaal Contactpunt genoemd, met de vraag of de minister daarop kan reageren.

Ten slotte de keurmerkendiscussie, een lange discussie die we daarover voeren. Volgens het onderzoek van SOMO blijkt dat bij die keurmerken de werknemers geen leefbaar loon verdienen en onder ongezonde omstandigheden hun werk moeten doen. Wat is de reactie van de minister op dat rapport?

Dank u wel.

Meer informatie

« Terug

Archief > 2018 > november