Schriftelijke vragen Carla Dik e.a. over het project Zwolle Spoort

maandag 17 juni 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de Leden De Boer (VVD) en De Rouwe (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Het project Zwolle Spoort

Kamerstuk:   2013Z12307

Datum:            17 juni 2013

Vraag 1

Kent u het bericht “Oplossen problemen spoor Herfte duurt nog jaren” 1) en “Uitbreiding spoor bij Herfte uitgesteld” 2) ?

Vraag 2

Kunt u aangeven wat de reden van het uitstel van het belangrijkste spoorproject voor Noord-Nederland is en hoe groot het uitstel is?

Vraag 3

Kunt u aangeven welke extra maatregelen genomen moeten worden en wat de budgettaire consequenties zijn? Welk deel van het budget is inmiddels toegezegd door de betrokken partijen en hoe groot is het tekort?

Vraag 4

Kunt u het onderzoeksrapport voor de mogelijke oplossingen van dit spoorknelpunt naar de Kamer sturen?

Vraag 5

Wat is de voorkeursvariant die u wilt gaan uitvoeren? Is in deze variant sprake van 3 of 4 sporen, wel of geen fly-over of dive-under en zo ja op welke locatie en is het nodig voor deze variant de perroncapaciteit op Zwolle verder uit te breiden bovenop het extra perron dat al gebouwd is voor de Hanzelijn?

Vraag 6

Welke consequenties heeft dit uitstel voor de geplande verbeteringen van de dienstregeling van en naar de noordelijke provincies? Betekent dit bijvoorbeeld dat nog vele jaren de lange wachttijden van de intercity van en naar Leeuwarden (11 minuten) op dit station blijven bestaan en dat de 4e trein naar Leeuwarden wordt uitgesteld en dat nog vele jaren station Zwolle te maken blijft hebben met een sterke vertragingsgevoeligheid?

 1) http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/oplossen-problemen-spoor-herfte-duurt-nog-jaren

 2) http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=165369

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > juni