Schriftelijke vragen Carla Dik over de consumptie van "Schipholganzen"

vrijdag 21 juni 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan de staatssecretaris van Economische Zaken 

Onderwerp:   De consumptie van “Schipholganzen”

Kamerstuk:   2013Z12944

Datum:            21 juni 2013

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel “Vergaste Schipholganzen worden opgegeten”? 1)

Vraag 2

Bent u met mij van mening dat op we een verantwoorde wijze moeten omgaan met de vele duizenden ganzen die helaas worden vergast en dat het onverantwoord is om deze ganzen af te voeren naar de destructor? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Klopt het gestelde in het artikel dat de ganzen die in de omgeving van Schiphol worden gevangen en vervolgens vergast, in principe bestemd zijn voor poeliers en voedselbanken?

Vraag 4

Is het gestelde in het artikel juist dat in de ontheffingen/machtigingen die de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht hebben verleend om de dieren te doden, staat dat de ganzen moeten worden benut? Zo nee, wat staat er dan in de ontheffingen? Zo ja, welke concrete benuttingsvoorschriften zijn opgenomen in de ontheffingen?

Vraag 5

Kunt u aangeven waar de gevangen en vergaste ‘Schipholganzen’ tot nu toe naar toe worden gebracht en hoeveel procent van de ganzen de voedselketen in gaan?

Vraag 6

Bent u bereid om in overleg te gaan met de provincies en uitvoerders van het Ganzenakkoord om te zorgen dat ook alle ganzen die vanaf 2013 in het kader van het Ganzenakkoord worden gedood, de voedselketen ingaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Bent u bereid om ganzenvlees op de positieflijst voor duurzame inkoop door overheden te plaatsen?

Vraag 8

Bent u bereid om de consumptie van ganzenvlees in te brengen in uw overleg met de sector over voedselverspilling?

1) Trouw, 3 juni 2013, “Vergaste Schipholganzen worden opgegeten”

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > juni