Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik inzake Plan van aanpak Verspilling in de zorg

donderdag 20 juni 2013

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Plan van aanpak Verspilling in de zorg

Onderwerp:   Plan van aanpak Verspilling in de zorg

Kamerstuk:    33 654

Datum:           20 juni 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met interesse kennis genomen van het plan van aanpak gericht op het tegengaan van verspilling in de zorg. Deze leden vinden het belangrijk dat verspilling in de zorg wordt aangepakt. Zij hebben enkele vragen over het plan van aanpak.

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op, dat gezien de grote hoeveelheid meldingen die worden verwacht, dat er niet op elke melding individueel gereageerd zal worden. Op basis van welke informatie wordt een groot aantal meldingen verwacht? Indien er al veel informatie bekend is hoe komt het dat er dan toch een meldpunt nodig is? Welk beleid, wordt er zolang het onderzoek loopt, op basis van de vermeende informatie al ingezet om verspilling in de zorg tegen te gaan?

Voor de leden van de ChristenUnie-fractie is het onduidelijk of de verschillende initiatieven, om de onnodige kosten in de zorg terug te dringen, met elkaar verbonden zijn? Deze leden kunnen het zich namelijk voorstellen dat meldingen die binnenkomen bij het meldpunt ‘administratieve lasten’  overlap hebben met de meldingen ‘verspilling in de zorg’. Ook kunnen bevindingen die naar voren komen uit het onderzoek naar ‘fraude en oneigenlijk gebruik in de zorg’ diezelfde overlap hebben. Deze leden zien graag, dat deze verschillende onderzoeken geen ‘verspilling van rapporten’ opleveren.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen toelichting op de hoogte van de bezuinigingsdoelstelling die de regering heeft voor het aanpakken van verspilling in de zorg?

De leden van de ChristenUnie-fractie zouden graag zien dat zorgverzekeraars en zorgorganisaties beter benaderbaar worden voor cliënten, als het gaat om het tegengaan van verspilling in de zorg. Op welke wijze kunnen zorgverzekeraars en zorgorganisaties voorkomen dat cliënten nul op het rekest krijgen wanneer zij rechtstreeks  (en niet via het meldpunt) verspilling, fraude of overbodige administratieve lasten melden. Graag zien deze leden, dat het stimuleren van een proactieve en positieve houding van zorgverzekeraars en zorgorganisaties naar cliënten toe wordt meegenomen in het plan van aanpak om verspilling in de zorg tegen te gaan.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > juni