Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Preventiebeleid (AO d.d. 30/05)

dinsdag 04 juni 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een voortgezet algemeen overleg met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Preventiebeleid (AO d.d. 30/05)

Kamerstuk:    32 793

Datum:            4 juni 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil allereerst de staatssecretaris bedanken voor de toezeggingen die hij heeft gedaan voor het vergroten van het aantal JOGG-gemeenten. De stip op de horizon is 408 JOGG-gemeenten. Dat zou fantastisch zijn. Ik wil hem ook bedanken voor zijn toezeggingen over de strijd tegen gehoorschade bij jongeren.

Ik dien ook drie moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Schijf van Vijf een belangrijk middel is om goede voorlichting te geven over gezond eten;

constaterende dat de Schijf van Vijf niet is toegespitst op specifieke doelgroepen, zoals vegetariërs en mensen met niet-westerse eetpatronen;

overwegende dat een actualisatie van de Schijf van Vijf past binnen de doelstellingen van dit kabinet om de voedselconsumptie te verduurzamen;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum met als doel voor 1 januari 2015 een nieuwe Schijf van Vijf te ontwikkelen;

verzoekt de regering tevens, het verduurzamen van de voedselconsumptie en het bereiken van specifieke doelgroepen als doelen mee te nemen bij de ontwikkeling van de nieuwe Schijf van Vijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 85 (32793).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet bekend is dat het overmatig consumeren van energiedrankjes schadelijk is voor de gezondheid;

van mening dat meer bewustwording op dit gebied wenselijk is;

verzoekt de regering, in het Nationaal Programma Preventie op te nemen hoe de verkoop van energiedrankjes aan kinderen ontmoedigd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 86 (32793).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dan kom ik op mijn derde en laatste motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland ongunstig scoort als het gaat om frequentie en duur van borstvoeding;

overwegende dat het geven van borstvoeding de gezondheid van de baby en de moeder ten goede komt, bijvoorbeeld als het gaat om allergieën, en daarmee een eenvoudige en effectieve manier van preventie vormt;

verzoekt de regering, de voordelen van het geven van borstvoeding mee te nemen bij het Nationaal Programma Preventie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 87 (32793).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > juni