Bijdrage Joël Voordewind VAO Arabische regio.

donderdag 30 juni 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien een motie in om de aandacht te vestigen op de problematische situatie van de mensenrechten in Saoedi-Arabië.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Saoedi-Arabië de doodstraf hanteert voor onder andere afvalligheid, blasfemie en homoseksualiteit, dat vrouwen, migrantenwerkers en religieuze minderheden zwaar worden onderdrukt en dat bovendien martelpraktijken niet worden geschuwd:

overwegende dat de Nederlandse overheid met Saoedi-Arabië een actief handelsbeleid voert;

van mening dat het ongeloofwaardig is om actief handel te bevorderen met landen waar dergelijke fundamentele mensenrechten met voeten worden getreden;

verzoekt de regering, geen actief handelsbeleid te voeren met Saoedi-Arabië en daarmee geen Nederlandse bedrijven te faciliteren door middel van handelsmissies en dergelijke,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Van Bommel en Peters. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 34 (32623).

« Terug

Archief > 2011 > juni