Joël Voordewind stelt vragen over de nieuwe Gaza-flottielje.

dinsdag 21 juni 2011

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Ten Broeke (VVD), De Roon (PVV) een Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie.

Onderwerp:   De nieuwe Gaza-flottielje

Kamerstuk:    2011Z13422

Datum:           21 juni 2011

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel “Geld Hamas naar Gazavloot”? 1)

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de nieuwe vloot over circa tien dagen vertrekt richting de Gaza?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat Internationale Steun Rechtstreeks Aan Armen (ISRAA), onder leiding van Ibrahim Akkari, in Nederland ongeveer 100.000 euro heeft gecollecteerd voor de nieuwe vloot? Kunt u tevens bevestigen dat de heer Akkari een “centraal figuur is in de Nederlandse moslimbroeders”?

Vraag 4

In hoeverre is de Associazione Benefica Di Solidarietà Con Popolo Palestinese (ABSPP-ONLUS) betrokken bij de aankoop van de Gazavloot? In hoeverre is deze organisatie betrokken bij de Union of Good?

Vraag 5

In hoeverre geeft deze informatie er aanleiding toe om opnieuw te kritisch te kijken naar banden tussen deelnemende organisaties, inclusief de Union of Good? Zo ja, in hoeverre heeft dit gevolgen voor het vertrek van de Gazavloot?

1 De Telegraaf, 17 juni 2011.  

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2011 > juni