Bijdrage Joël Voordewind aan Algemeen Overleg piraterijbestrijding.

woensdag 15 juni 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken in een algemeen overleg met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en minister Hillen van Defensie.

Onderwerp:   Piraterijbestrijding

Kamerstuk:   29 521

Datum:            15 juni 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie): Wegens plenaire verplichtingen kon ik gisterenavond helaas niet het woord voeren namens de fractie van de ChristenUnie. Ik had via de voorzitter al laten weten dat mijn fractie zou instemmen met deze missie en ook met de toevoeging dat er eventueel dingen op het land zouden kunnen gebeuren, in de kuststreek. De fractie van de ChristenUnie was altijd voorstander van een robuust optreden: niet alleen pleisters plakken op het water, maar ook de bron van de piraterij aanpakken. Wij steunen dit dus van harte. Mijn fractie vond wel dat er meer duidelijkheid in de brief had kunnen worden gegeven over de precieze invulling van de activiteiten op het land. Wij hopen die dan ook de volgende keer aan te treffen. Wij wensen de betrokken militairen veel succes toe. Wij zullen als fractie ook bidden voor bescherming en wensen ze een veilige thuiskomst.

Voor meer informatie zie ook: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2011 > juni