Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het gebrek aan dranktoezicht van de gemeenten

woensdag 02 januari 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het gebrek aan dranktoezicht van de gemeenten

Kamerstuk:    2013Z00018

Datum:            2 januari 2013

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat het drankentoezicht van gemeenten niet op orde zou zijn voor de de ingangsdatum van de decentralisatie van het toezicht per 1 januari 2013? 1)

Vraag 2

Wat is uw oordeel over het feit dat nog maar 30 van de mogelijk benodigde 400 BOA’s tot nu toe hun diploma hebben gehaald hiervoor?

Vraag 3

Kunt u de Kamer een overzicht sturen van gemeenten die wel hun toezicht op orde hebben en welke gemeenten niet en wanneer deze gemeenten dan wel denken dat het toezicht en dus de benodigde BOA’s actief kunnen zijn om het toezicht over te nemen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), ook omdat nu snel de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar zal volgen?

Vraag 4

Voorziet u, net als Koninklijke Horeca Nederland2, dat dit kan leiden tot meer drankmisbruik in bijvoorbeeld keten en hokken of dat de jongeren door een gebrek aan toezicht gemakkelijker onder de toegestane leeftijd alcohol kunnen kopen?

Vraag 5

In hoeverre is de NVWA nog in staat om in de overgangsfase deze controle uit te voeren en tot wanneer duurt de overgangsfase?

Vraag 6

Deelt u de mening dat toezicht van cruciaal belang is voor het welslagen van de nieuwe maatregelen die nu (per 1 januari 2013) worden ingevoerd naar aanleiding van de wijzigingen in de Drank- en Horecawet?

Vraag 7

Wat gaat u doen om gemeenten ertoe aan te zetten haast te maken met het opleiden van de ambtenaren tot de BOA’s, zodat zij hun wettelijke taak vanaf 2013 kunnen gaan uitvoeren?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Bergkamp (D66), ingezonden 2 januari 2013 (vraagnummer 2013Z00017)

1) Trouw, d.d. 31 december 2012: Gemeenten niet klaar voor dranktoezicht2Nu.nl, Horeca bezorgd over dranktoezicht, 29 december 2012

kv-tk-2013Z00018

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug