Schriftelijke vragen Joël Voordewind over de zelfmoord van een Russische activist

maandag 21 januari 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   De zelfmoord van een Russische activist

Kamerstuk:    2013Z00850

Datum:            21 januari 2013

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Russische activist A.D. zelfmoord heeft gepleegd in een Rotterdams detentiecentrum? 1)

Vraag 2

Kloppen de berichten dat de activist betrokken was bij het ontwerpen van Russische raketten? Was hij in die hoedanigheid op de hoogte van staatsgeheimen? Is het waar dat hij wegens zijn politieke activiteiten bedreigd werd door de Russische autoriteiten en om die reden asiel heeft aangevraagd in Nederland?

Vraag 3

Wat was de reden dat hij al naar een detentiecentrum was overgebracht, terwijl zijn beroepsprocedure nog liep? Kunt u uitsluiten dat zijn zelfdoding gerelateerd is aan het verloop van zijn asielprocedure?

Vraag 4

Wat is het beleid van de regering met betrekking tot politieke vluchtelingen uit bijvoorbeeld Rusland? Is de huidige mensenrechtensituatie in Rusland van invloed op dit beleid?

Vraag 5

Bent u bereid deze vragen, zo nodig vertrouwelijk, met spoed te beantwoorden?

1) «Zelfmoord Russische activist in detentiecentrum Rotterdam», 17 januari 2013, http://www.nu.nl

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug