Bijdrage Joël Voordewind aan het algemeen overleg Anti-piraterij-operaties

woensdag 16 januari 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan een algemeen overleg met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Hennis-Plasschaert van Defensie

Onderwerp:   Anti-piraterij-operaties

Kamerstuk:    29 521

Datum:            16 januari 2013

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. De ChristenUnie is nog steeds trots op wat onze mensen voor de Somalische kust en verder weg doen om de koopvaardijschepen te beschermen zodat zij hun handels-functies kunnen uitvoeren. Eerdere missies hebben wij altijd gesteund. Ik heb geen drie termijnen nodig; ook in eerste termijn zal ik al zeggen dat onze fractie positief staat ten opzichte van deze verlenging.

Dat neemt niet weg dat ik een aantal vragen heb. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar het lijkt of brieven over de verlenging steeds korter worden. De eerste vraag gaat over het laatste zinnetje op de eerste pagina, namelijk het is «wenselijk dat Nederland bijdragen kan leveren aan operaties met effect op land als gevolg van een uitbreiding van het operatiegebied naar de kuststrook.» Daar stopt de tekst. Ik begrijp dat er vertrouwelijkheid betracht moet worden, maar wij blijven daarover in het duister tasten. Ik neem aan dat wij een helikopter op het LPD hebben staan. Het staat niet in de brief, maar is het zo? Als het zo is, wordt onze eigen Nederlandse helikopter dan ook ingezet voor acties boven land? Misschien kan de minister iets meer zeggen over welke operaties hij dan voor ogen heeft, waar Nederland een bijdrage aan gaat leveren en een effect op verwacht.

In eerdere missies – ik geloof in 2012 – hebben wij ook tactische UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles) ingezet voor de luchtverkenning. Worden deze middelen ook de komende jaren weer ingezet? Ik sluit mij aan bij de vragen van de heer Knops over de onderzeeboot. Die hebben wij in 2012 ingezet. Is daar nu ook weer behoefte aan? Is daar vraag naar? Ik zie dat in ieder geval niet terug in deze brief. Eerder, in 2011, zijn ook kleine varende eenheden van mariniers ingezet. Wordt het komend jaar weer naar die opties gekeken of is dat voorlopig niet meer nodig?

Ik heb nog een vraag over de VPD’s (Vessel Protection Detachments). Dat is een beetje buiten het bereik van dit AO. Ik begrijp dat daar in februari een apart AO over komt, maar de rederijen kijken op dit moment erg naar het ministerie van Defensie. Zij vragen zich af of het ministerie op ISO-certificering van private beveiligers anticipeert, aangezien dat erg urgent is. Tot slot kom ik op de financiën. Ik neem aan dat elke verlengingsbrief ook een onderdeeltje financiën kent. Dat mis ik in deze brief. Uiteraard komt het geld uit het budget voor crisisbeheersingsoperaties, maar ik verwacht dat daar bedragen bij komen. Ik zie die in ieder geval niet in de brief van 7 december.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug