Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Kees van der Staaij (SGP) over de sluiting van een theologische hogeschool in Jakarta

maandag 23 februari 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en het Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   De sluiting van een theologische hogeschool in Jakarta

Kamerstuk:    2015Z01129

Datum:           23 januari 2015

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Panden Setia in Jakarta verzegeld»? 1)

Vraag 2

Wat is uw reactie op de sluiting van de hogeschool die vorig jaar ook al tijdelijk werd gesloten?

Vraag 3

Kunt u aangeven waarom de theologische hogeschool de afgelopen jaren herhaaldelijk is tegengewerkt en nu dus wederom is gesloten? Is er vanuit de Nederlandse ambassade contact geweest met de schoolleiding om, zo mogelijk, te bemiddelen in dit conflict? Welke contacten zijn er geweest met de Indonesische autoriteiten om de school zo snel mogelijk weer open te krijgen?

Vraag 4

Wat zegt deze ontwikkeling over de bescherming van de godsdienstvrijheid in Indonesië?

Vraag 5

Heeft u deze meest recente bedreiging van de godsdienstvrijheid in Indonesië veroordeeld? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen?

Vraag 6

Welke gevolgen heeft de sluiting van de hogeschool voor de relatie tussen Nederland en Indonesië, die na de executie van een Nederlands onderdaan toch al onder druk staat?

1) Nederlands Dagblad, 20 januari 2015

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug