Schriftelijke vragen Joël Voordewind over de ontvoering van tenminste 150 Syrische christenen

donderdag 26 februari 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de Leden Van der Staaij (SGP), Servaes (PvdA) en Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   De ontvoering van tenminste 150 Syrische christenen

Kamerstuk:    2015Z03434

Datum:           26 februari 2015

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat zeker 150 christenen zouden zijn ontvoerd in het Noord-Oosten van Syrie? 1)

Vraag 2

Welke materiële en militaire steun heeft Nederland inmiddels gegeven aan de Koerden in Irak?

Vraag 3

Wordt die steun ook gekoppeld aan inzet van de Koerden voor bescherming van de overige minderheden zoals de Yazidi’s en christenen? Op welke wijze gebeurt dat?

Vraag 4

Op welke wijze maakt de bescherming van minderheden onderdeel uit van de integrale veiligheidsvisie in de strijd tegen ISIS? Welke mogelijkheden tot verbeteringen ziet u hier nog? Welke inzet zou Nederland en de Europese Unie kunnen plegen op dit punt?

Vraag 5

Op welke manier zou de internationale gemeenschap zich kunnen inzetten om de nu ontvoerde christenen in Syrië vrij te krijgen? Wat zou Nederland of de Europese Unie daartoe kunnen bijdragen?

Vraag 6

Wat zou de internationale gemeenschap kunnen doen om achtergebleven ouderen en vrouwen van wie de dorpen nu ook dreigen te worden ingeno-men door ISIS te ontzetten of te evacueren?

Vraag 7

Bent u bereid deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden?

1) Zie nu.nl: «Meer Syrische christenen ontvoerd door IS», 25 februari 2015.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug