Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Onderzoeken MH17 (AO d.d. 05/02)

donderdag 12 februari 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan een voortgezet algemeen overleg met minister Koenders van Buitenlandse Zaken en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   VAO Onderzoeken MH17 (AO d.d. 05/02)

Kamerstuk:    31 936

Datum:           12 februari 2015

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. We hebben een goed en uitgebreid debat gehad met de bewindslieden van het kabinet. Wel bleef bij mij ontevredenheid achter, want we kregen het antwoord dat aan alle procedures was voldaan, terwijl we bleven constateren dat het vliegtuig wel naar beneden was gekomen. Vandaar dat ik de motie van collega Sjoerdsma mede heb ondertekend. We moeten niet wachten tot we alle onderzoeken hebben, maar bezien wat we nu al zouden kunnen doen, via staatssecretaris Mansveld, om de inlichtingenpositie van de luchtvaartmaatschappijen te verbeteren. Ik heb daarover in het debat ook vragen gesteld. Ik heb begrepen dat er een website, een informatiesysteem komt, maar dat het uiteindelijk aan de luchtvaartmaatschappijen is om daaruit conclusies te trekken. Dat leek mij een zeer onbevredigende uitkomst, vandaar de steun voor de motie van Sjoerdsma. Ik hoop dat we die Kamerbreed kunnen ondersteunen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug