Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over het plaatsen van particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte

vrijdag 04 september 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het plaatsen van particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte

Kamerstuk:    2015Z15788

Datum:           4 september 2015

Vraag 1

Kent u het bericht «Onveilige glijbanen moeten weg, gemeente Zwolle is tegen», en het bericht «Zwolle lapt regels over speeltoestellen aan zijn laars»?1) 2)

Vraag 2

Klopt het dat er voor speeltoestellen op particuliere grond minder strenge regels gelden dan voor speeltoestellen in de openbare ruimte?

Vraag 3

Deelt u de mening dat een speeltoestel altijd veilig moet zijn?

Vraag 4

Bent u op de hoogte van de Zwolse pilot om bewoners de ruimte te geven speeltoestellen in de openbare ruimte te plaatsen, en de spelregels die de gemeente Zwolle daaraan verbindt?

Vraag 5

Deelt u de mening dat gemeenten heel goed in staat zijn om toe te zien op de veiligheid van speeltoestellen in de openbare ruimte, mits zij daar spelregels aan verbinden?

Vraag 6

Deelt u de mening dat er een positief effect kan uitgaan van het gezamenlijk door buurtgenoten zorgdragen voor particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte?

Vraag 7

Bent u bereid het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen op dit punt te herzien, waardoor de bevoegdheden ten aanzien van de beoordeling van particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte bij gemeenten wordt belegd, en alleen de veiligheidseisen betreffen die gelden voor alle speeltoestellen die in Nederland worden verkocht?

1) De Stentor, 27 augustus 2015, http://www.destentor.nl/regio/zwolle/onveilige-glijbanen-moeten-weg-gemeente-zwolle-is-tegen-1.5186846

2) Trouw, 28 augustus 2015

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > september