Bijdrage Carla Dik-Faber aan het plenair debat over de incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk en incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit

dinsdag 29 september 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber op het onderdeel Cultuur van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een plenair debat met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Dijsselbloem van Financiën

Onderwerp:   Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk en incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit

Kamerstuk:    34 285 en 34 286    

Datum:           29 september 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Intussen kent heel Nederland het bruidspaar Maerten en Oopjen. Het is een prachtig stel. Mijn fractie steunt het voornemen van het kabinet om deze portretten aan te schaffen. Ik heb begrepen dat Nederland hiermee echt een unieke kans heeft gekregen. Ook voor mijn fractie is het verdwijnen van deze portretten naar de slaapkamer van een oliesjeik het worstcasescenario. Dan zouden we niet meer van deze portretten kunnen genieten. We krijgen nu de kans om ze naar Nederland te halen en het publiek ervan te laten genieten. Laten we die kans dus nu pakken.

Ik heb hierover nog wel een paar vragen. Wat is de laatste stand van zaken? In de suppletoire begroting staat natuurlijk het grote bedrag van 80 miljoen. Geldt dit bedrag nou voor een of voor twee kunstwerken? Die twee vragen hebben met elkaar te maken. Als het hier gaat om een bedrag voor één kunstwerk, zijn daaraan dan ook nog consequenties verbonden? Moeten we dan ook nog kijken naar eventuele bijdragen uit fondsen? Komen er bijdragen uit fondsen?

Mijn fractie steunt dus het voornemen van het kabinet om deze schilderijen aan te schaffen. Ik hoor echter nog graag een toelichting bij de bedragen. En wat is de laatste stand van zaken?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > september