ChristenUnie: meer nodig voor opening Lelystad dan foutloze MER

Vliegtuig
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 18 april 2018 om 16:47

ChristenUnie: meer nodig voor opening Lelystad dan foutloze MER

“Een foutloze milieueffectrapportage is wel het minste wat omwonenden van de overheid mogen verwachten.” Dat stelt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins in reactie op het nieuwe onderzoek naar de effecten van uitbreiding van vliegveld Lelystad. “Maar voor er sprake kan zijn van besluitvorming over Lelystad, is echt meer nodig.”

De ChristenUnie stelde eerder drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor er sprake kan zijn van opening. Naast een foutloos en probleemloos MER-onderzoek wil de ChristenUnie zekerheid dat het luchtruim na de herindeling in 2023 genoeg ruimte biedt voor Lelystad om zónder laagvliegende vliegtuigen te kunnen bestaan.

Tot slot moet Lelystad ook daadwerkelijk worden gebruikt voor het ontlasten van Schiphol en niet fungeren als ‘extra vliegveld’. Daarvoor is toestemming van de Europese Commissie nodig. Over die twee voorwaarden moet nog duidelijkheid komen.

Bruins: “Een zorgvuldig, vertrouwenwekkend proces voor vliegveld Lelystad is het aller-, allerbelangrijkste. Omwonenden moeten er op kunnen vertrouwen dat een overheid luistert naar bezwaren en daar zoveel mogelijk aan tegemoetkomt. Alleen dan kan draagvlak ontstaan voor de opening van vliegveld Lelystad op zeker moment.”

Labels: ,