Nieuwe wet nodig tegen kindermishandeling Bonaire, Sint-Eustatius, Saba

Bonaire, Kralendijk, BES-eilanden
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 10 oktober 2019 om 07:39

Nieuwe wet nodig tegen kindermishandeling Bonaire, Sint-Eustatius, Saba

Er is reden tot zorg over geweld tegen kinderen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Waar fysiek en psychisch geweld in Nederland, op Sint Maarten, Curaçao en Aruba al bij wet verboden is, geldt dat voor de zogeheten BES-eilanden nog niet. Wat mij betreft gaat staatssecretaris Knops bezig met wetgeving om dit geweld tegen te gaan.

Het verbod zou namelijk voor het hele Koninkrijk moeten gelden. Kinderen daar komen dezelfde rechten en dus ook dezelfde bescherming toe als kinderen hier. Het is belangrijk dat we duidelijke grenzen stellen over wat wel en niet kan. Onder andere Unicef en het Kinderrechtencollectief zeggen dat er in de opvoeding in deze gebieden te vaak sprake is van lichamelijk en geestelijk geweld.

Kinderrechten
De ChristenUnie dringt al jaren aan op versterking van de kinderrechten in de overzeese gebieden van het Koninkrijk. Er is dan ook meer nodig dan alleen wetgeving. Het is belangrijk dat we ouders helpen om de opvoeding op een goede manier vorm te geven. Daarom hebben we in het verleden drie miljoen euro vrijgemaakt voor het verbeteren van kinderrechten, waarmee bijvoorbeeld de jeugdzorg versterkt kon worden. Maar onze blijvende aandacht voor de kinderrechten is broodnodig.

Zo willen we ook dat er duidelijkere regels komen voor zorgverleners en leraren als zij kindermishandeling willen melden. Mensen die dagelijks met kinderen werken moeten weten waar ze terecht kunnen als ze zien dat het thuis misgaat. Op die manier kan samen met de ouders gekeken worden naar oplossingen voor een veilige thuisomgeving voor ouder en kind.

Labels: ,