Berichten geschreven door Eric Holterhues

 1. Boerderij.jpg
  Senator Eric Holterhues - portret.jpg
  Door Eric Holterhues op 16 april 2024 om 11:10

  Beëindiging gaswinning Groningenveld

  Bij de voorbereiding op deze bijdrage heeft mijn fractie met veel mensen gesproken die direct geconfronteerd worden met de gevolgen van de aardbevingen in Groningen. Met een wethouder in een dorp waar veel huizen flinke schade hebben ondervonden; met een statenleden die grote zorgen heeft over het perspectief van Groningers en mensen in Noord-Drenthe, met een juriste die schade afhandelt. Zonder uitzondering schetst een ieder een droevig beeld hetgeen ook wordt bevestigd door de internetconsultatie.

  Lees verder
 2. Verkeersplein.jpg
  Senator Eric Holterhues - portret.jpg
  Door Eric Holterhues op 2 april 2024 om 14:20

  Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024

  Ter beoordeling van deze Kamer ligt de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vooropgesteld is mijn fractie verheugd dat een groot deel van het budget van het ministerie gaat naar duurzaamheid en de verbetering van het openbaar vervoer.

  Lees verder
 3. Zonnepanelen installatie.jpg
  Senator Eric Holterhues - portret.jpg
  Door Eric Holterhues op 6 februari 2024 om 15:15

  Afbouw salderingsregeling voor kleingebruikers

  Bij het debat over het Klimaatfonds, hield mijn fractie een hartstochtelijk betoog om te stemmen vóór het Klimaatfonds. Ons inziens was - en is - dit Klimaatfonds noodzakelijk om de doelen van Parijs waaraan ook Nederland zich heeft gecommitteerd en die vastgelegd zijn in de Klimaatwet te halen.

  Lees verder
 4. Natuur vogels
  Senator Eric Holterhues - portret.jpg
  Door Eric Holterhues op 19 december 2023 om 10:45

  Tijdelijke wet Klimaatfonds

  Ter beoordeling van deze kamer ligt de Tijdelijke wet Klimaatfonds voor. Het fonds heeft als doel:

  • het faciliteren van maatregelen die bijdragen aan het terugdringen van emissies van broeikasgassen,
  • het faciliteren van maatregelen die bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening, economie en samenleving en
  • het faciliteren van maatregelen die bijdragen aan een rechtvaardige klimaattransitie.
  Lees verder
 5. Belastingdienst.jpg
  Senator Eric Holterhues - portret.jpg
  Door Eric Holterhues op 11 december 2023 om 17:00

  Pakket belastingplan 2024

  Deze Kamer behandelt in twee dagen het pakket belastingplan 2024. Terecht dat we hier twee dagen over doen, want het is een aanzienlijk pakket. Het gaat in totaal om 17 wetsvoorstellen, die – als ik goed heb geteld - in totaal bestaan uit 63 maatregelen.

  Lees verder
 6. Armoede
  Senator Eric Holterhues - portret.jpg
  Door Eric Holterhues op 31 oktober 2023 om 12:00

  Algemene financiële beschouwingen

  De miljoenennota is – zoals bekend – tot stand gekomen in een bijzondere tijd. Het kabinet is demissionair en dit leidt tot een beleidsarme miljoenennota. De fractie van de ChristenUnie wil primair het kabinet complimenteren met deze miljoenennota; naar ons idee zijn daarin op hoofdlijnen de juiste keuzes gemaakt.

  Lees verder
 7. Toeslagenaffaire
  Senator Eric Holterhues - portret.jpg
  Door Eric Holterhues op 10 juli 2023 om 17:30

  Maidenspeech Eric Holterhues: hersteloperatie toeslagen

  Ik sta hier vandaag voor het eerst, maar al vele malen is hier in deze Kamer gesproken over de toeslagenaffaire.  

  Mijn gewaardeerde voorganger Peter Ester zei er over in zijn bijdrage van november 2022: “Ik overdrijf niet als ik stel dat de toeslagenaffaire tot de grootste en meest aangrijpende Nederlandse overheidsschandalen van de 21ste eeuw moet worden gerekend."

  Lees verder