Berichten over Justitie

 1. Rechtspraak
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 14 februari 2023 om 15:00

  Verhoging strafmaximum doodslag

  Gij zult niet doodslaan”. Deze fundamentele norm uit het zesde van de tien geboden is in ons strafrecht stevig verankerd. En daarin maakt de wetgever – zo zeg ik met instemming professor Cleiren na – een scherp onderscheid tussen de dood van een ander als beoogd en als niet beoogd gevolg. Gedragingen die zijn gericht op de dood van een ander of die als zodanig moeten worden beschouwd zijn daarom welbewust opgenomen in een andere titel van het wetboek van strafrecht dan gedragingen waarbij de dood van een ander niet beoogd of zelfs niet verwacht was.

  Lees verder