Aanmelden voor Christelijk-sociaal lokaal - Amersfoort (eerste bijeenkomst 11 januari 2020)

De aanmeldperiode is voorbij

Op dit moment is het niet meer mogelijk om u aan te melden omdat de online aanmeldperiode voorbij is.

Wilt u zich toch nog aanmelden, neem dan contact met ons op (opleiding@christenunie.nl).