Evaluatie Basismodule bestuursleden najaar 2022

Ben je het helemaal eens, eens, oneens of helemaal oneens met de volgende stellingen?
Overig
Optioneel