Financiën


Financiën - Grip op de gemeentekas

Om het beleid te kunnen sturen is het nodig de financiële cyclus van de gemeente of provincie te begrijpen. Dat leer je in deze module. Na het volgen hiervan kun je de begroting en jaarrekening lezen, de consequenties voor beleid overzien en het beleid beïnvloeden door financiële ruimte te creëren voor zaken die je van belang vindt. Daarnaast krijg je basiskennis mee over financiële constructies als subsidies, aanbestedingen en samenwerkingsverbanden. 

Onderwerpen:

  • kijk op geld: een middel om te sturen
  • de financiële cyclus
  • beïnvloeden van beleid: aan welke knoppen kun je draaien?
  • de basics van specifieke financiële constructies.

De module bestaat uit een cursusdag, online voorbereiding en een aantal opdrachten die je via de online leeromgeving ter verdieping na de cursusdag uitvoert.

Aanmelden Financiën

Aanmelden voor de module die online start vanaf: