Over Privacy Proof 12

Verwerk je in je functie voor de ChristenUnie persoonsgegevens in woord en/of beeld? Dan is het nodig dat je weet aan welke regels je je moet houden volgens de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat geldt in elk geval voor alle secretarissen, webmasters, beheerders van een social media account en privacycoördinatoren (degene die binnen de lokale afdeling of provinciale unie een bijzondere taak heeft als het gaat om het naleven van de AVG).

De cursus Privacy proof is een toegankelijke online cursus die je in een paar uur klaarstoomt om in je functie veilig met persoonsgegevens om te kunnen gaan. De cursus bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het ABC van de AVG. De dingen die iedereen moet weten die met persoonsgegevens werkt binnen de afdeling.
  2. Publicaties op website en social media. Verdiepingskennis over het publiceren van foto's en van persoonsgegevens (van bestuur en fractie) op de website en social media.
  3. De privacycoördinator. Hierin komt informatie over de specifieke taken van de privacycoördinator aan bod.

Deelnemen aan deze cursus is gratis. Er zijn voor de ChristenUnie wel kosten verbonden aan het gebruik van de online leeromgeving en het ontwikkelen van de cursus. Als je wilt bijdragen aan de kosten kun je bij aanmelding de kaart kiezen waarmee je € 10,- betaalt.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Ik neem deel aan de cursus Privacy Proof en betaal €10,- om bij te dragen aan de gemaakte kosten € 10,00

Deel met anderen