Over Privacy Proof medewerkers

Verwerk je in je functie voor de ChristenUnie persoonsgegevens in woord en/of beeld? Dan is het nodig dat je weet aan welke regels je je moet houden volgens de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat geldt in elk geval voor iedereen met toegang tot insite, beheerders van een social media account en privacycoördinatoren (degenen die een bijzondere verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het naleven van de AVG).

De cursus Privacy proof is een toegankelijke online cursus die je in een paar uur klaarstoomt om in je functie veilig met persoonsgegevens om te kunnen gaan. De cursus bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het ABC van de AVG. De dingen die iedereen moet weten die met persoonsgegevens werkt binnen de afdeling.
  2. Publicaties op website en social media. Verdiepingskennis over het publiceren van foto's en van persoonsgegevens (van bestuur en fractie) op de website en social media.
  3. De privacycoördinator. Hierin komt informatie over de specifieke taken van de privacycoördinator aan bod.

De cursus is geschreven voor lokale en provinciale functionarissen van de ChristenUnie, dat is merkbaar in de inhoud. Het overgrote deel is ook van toepassing voor landelijke medewerkers.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Ik neem deel aan de cursus Privacy Proof Gratis