TOUGH at the TOP!

CU_picto_trainingkandidaatwethouders
TOUGH at the TOP!
Gezond blijven besturen

Een trainingsdag voor wethouders van de ChristenUnie


Speciaal voor bestuurders in het publieke domein
Een dag van verbinding: met jezelf, met elkaar, met je uitdagingen

Deze trainingsdag is ontwikkeld en wordt aangeboden door Groundwork*, in afstemming met het ChristenUnie Opleidingscentrum. 

Logo Groundwork

Er komt veel op je af als bestuurder. Je moet onder hoge druk besluitvaardig zijn. Je krijgt vaak kritiek. Er is dynamiek in de samenwerking. Je moet stress zien te vermijden. Maar ook scherp blijven en ook nog proberen in de rust te zijn... 

Vier jaar besturen vraagt het nodige van je. Van je fysieke, maar ook van je emotionele, relationele en geestelijke gezondheid. Hoe kun je proactieve zelfzorg toepassen, zodat je met veerkracht, vitaliteit en voldoening de eindstreep kunt halen?

Daar gaat deze training over. Wij geven je tips, trucs, vaardigheden en inspiratie, waarmee je je rugzak kunt vullen en waar je je voordeel mee kunt doen.  

Wat levert deze dag je op?

  • Je wordt geïnspireerd door mensen die al jaren staande blijven in de politieke wereld. Je leert van hun ervaringen en door de verhalen die ze delen.
  • Je hebt zicht op je eigen automatische overlevingsreactie als je geraakt, aangevallen of getriggerd wordt.
  • Je weet wat je kunt doen om proactief te handelen, zodat je niet uit emotie of geraaktheid iets onhandigs doet.
  • Je leert hoe emoties, behoeftes en waarden zich tot elkaar verhouden en hoe je je emoties kunt gebruiken als richtingaanwijzers bij het nemen van besluiten of rondom ingewikkelde dilemma’s.
  • Je hebt een tool in handen om je eigen reacties en belevingen onder de loep te nemen, zodat je adequaat kunt handelen.
  • Je hebt een realistisch zelfzorgplan gemaakt, zodat je fysiek, psychisch, relationeel en geestelijk fit blijft.

Waarom TOUGH? Omdat besturen niet altijd makkelijk is. Maar ook omdat je deze kwaliteiten nodig hebt om gezond te kunnen blijven besturen:   

          T    Tactisch
          O    Openheid
          U    Uithoudingsvermogen
          G    Genade (voor jezelf en anderen)
          H    Heelheid

Ontwikkel de TOUGH kwaliteiten om betekenisvol je werk te doen, in verbinding met jezelf, je geliefden en je missie in de maatschappij.

It's Tough, but you’re Tougher!


Ervaren bestuurders aan het woord:

"Als beginnend bestuurder hebben vooral de persoonlijke contacten met partijgenoten - ook beginnend of al meer ervaren - mij enorm geholpen om mijn weg te vinden. Elkaar aanscherpen en ondersteunen is uiterst waardevol."
• Peter van 't Hoog (Gedeputeerde Gelderland, voormalig wethouder Ede)

"Ik deel graag de ervaringen die ik als lid van de Tweede Kamer (2001-2015) en als bewindspersoon (2017-2022) heb opgedaan met een nieuwe generatie politici. Politiek is in zekere zin topsport. Het vraagt veel van jezelf en je directe omgeving. Belangrijk om je daarvan bewust te zijn en ernaar te handelen. Ik hoop dat we elkaar daarin tot steun kunnen zijn."
• Arie Slob (voormalig Minister en Tweede Kamerlid)

"Als bestuurder sta je 24/7 onder hoge druk en is het moeilijk om dicht bij jezelf en God te blijven. Een professionele coach, die ik vond bij Groundwork, heeft mij belangrijke ondersteuning geboden tijdens deze periode van topsport, goed om die ervaring door te geven."
• Ewout Suithoff (mede-initiatiefnemer en voormalig wethouder Zeewolde)

“We hebben allemaal momenten als bestuurder en ambtenaar dat we elkaar niet kunnen luchten of zien. Vaak gaat dat soort momenten over meer dan alleen de inhoud van het dossier waar je het niet over eens bent. Het heeft mij geholpen in mijn relaties met bestuurders om met de tools van TOUGH te werken. Wanneer we elkaar beter begrijpen, werken we beter samen.”
• Sjaan Markusse (assistent-trainer en adviseur/ambtenaar in het sociaal domein)

Gastspreker:

  • Arie Slob: voormalig Minister en Tweede Kamerlid

Trainers:

  • Michelle van Dusseldorp: psycholoog, executive coach en directeur van Groundwork
  • Jacqueline de Roos: organisatieadviseur, leiderschapscoach en integratief therapeut
  • Ewout Suithoff: ondernemer en ervaren wethouder
  • Sjaan Markusse: adviseur in het sociale domein

Interesse? Meld je aan via toughatthetop@groundwork.nl

*Groundwork is een trainings- en opleidingsinstituut dat focust op persoonlijke groei en ontwikkeling. Groundwork biedt jaarlijks meerdere trainingen, events, webinars en opleidingen (voor therapeuten en coaches) aan. Daarnaast geeft Groundwork teamcoaching en bedrijfstrainingen.

Groundwork wil heelheid beschikbaar maken voor iedereen, maar is gespecialiseerd in het toerusten van christenen in hun psychische gezondheid.